Trưởng Bộ môn - TS Đỗ Thị Mai Hạnh

Họ và tên: ĐỖ THỊ MAI HẠNH

Chức danh: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ(University of Wollongong, Australia)

Email: dtmhanh@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư Pháp Quốc Tế, Luật So Sánh, Án lệ, Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Pháp luật Thương Mại Hoa Kỳ, luật Hàng hải, Luật Hợp đồng nước Anh, Luật Công ty nước Anh, Luật Lao Động nước Anh, Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài...

Môn giảng dạy: Tư pháp quốc tế, Luật So Sánh, Comparative Law, Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Pháp Luật Thương Mại Hoa Kỳ, Công nhận và cho thi hành các quyết định của cơ quan tài phán, Pháp luật Hàng Hải và vận tải hàng hóa Quốc tế, Luật kinh doanh so sánh, Legal English…

Giới thiệu bản thân: Bà Đỗ Thị Mai Hạnh là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUL) từ năm 3.1997 đến nay. Trước khi làm việc tại trường, bà đã có thời gian làm việc với vai trò luật sư tập sự Công ty Luật Kenvenchia & Partnership (Singapore). Bà đã tốt nghiệp Cử nhân luật -Khoa Tư Pháp tại trường Đại Học Luật Tp.HCM năm 1996, Thạc sĩ luật tại trường Đại Học Tổng Hợp Nagoya (Nhật Bản) năm 2002 và Tiến sĩ Luật tại trường Đại Học Wollongong năm 2011 (New South Wale, Australia). Hiện bà đang theo học Thạc sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục tại Trường Đại Học Memorial (Newfoundland and Labrador, Canada). Bà đã có 23 năm công tác tại trường và được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019.

Quá trình đào tạo:

- 1996 : Tốt nghiệp cử nhân luật , trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

- 1997 : Tốt nghiệp cử nhân Ngữ Văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.Hồ Chí Minh.

- 2002 : Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật, trường Đại Học Tổng Hợp Nagoya, Khoa Sau Đại Hoc Luật, Nhật Bản.

- 7/2007 – 10/2010: Nhận học bổng của Học Bổng Phát Triển Úc để theo học khóa học Tiến sĩ Luật tại trường Đại Học Wollongong, bang New South Wales, Australia.

- 10/2011: Nhận bằng tiến sĩ do trường Đại Học Wollongong, NSW, Australia cấp.

- 9/2019: Học Thạc sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục tại Đại Học Memorial (Newfoundland and Labrador, Canada)

 

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

4

5

4

Tiếng Pháp

0

0

0

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

 

Công trình khoa học:

v Sách

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2019), Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB. Chủ biên, viết chương IV và chương V, chương II viết cùng ThS.GVC Trịnh Anh Nguyên

- Phan Nhật Thanh và Đỗ Thị Mai Hạnh (2017), Customary law and Precedent, NXB Hồng Đức (ngôn ngữ : tiếng Anh)

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2017), Viết chương 1, phần 1.3: Lịch sử phát triển và Học thuyết Cấy ghép pháp luật , Lịch sử phát triển và Học thuyết Cấy ghép pháp luật, (Sách Tập quán pháp, tiền lệ pháp và đa dạng hóa các nguồn luật tại Việt Nam, Phan Nhật Thanh chủ biên – NXB Chính Trị -Quốc Gia)

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2016), Viết chương 8: Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước ngoài (Sách Bình Luận Khoa Học: Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự năm 2015, Đỗ Văn Đại chủ biên – NXB Chính Trị -Quốc Gia)

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2013), Viết chương Civil Relationships with foreign Elements (Sách Introduction to Vietnamese Law, Mai Hồng Quỳ chủ biên – NXB Hồng Đức, (ngôn ngữ : tiếng Anh)

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2013), Viết chương International Marriage in Vietnam: Issued and Suggested Solutions (Sách Legal System Related to International Marriage in Asia: South Korea, Taiwan, Japan, Philippines, Vietnam, and Cambodia, Book chapter– published by IOM Migration Research and Training Centre - Korea (ngôn ngữ : tiếng Anh)

- Phan Nhật Thanh và Đỗ Thị Mai Hạnh (2017), Customary law and Precedent, NXB Hồng Đức (ngôn ngữ : tiếng Anh)

v Bài viết tạp chí

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2017), Thuật ngữ, khái niệm và lịch sử của hiện tượng tiếp thu pháp luật nước ngoài, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý Số 06 (109) Năm 2017.

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2015), Sử dụng bản án trong giảng dạy pháp luật phần lý thuyết – Kinh nghiệm qua một trường hợp ở Anh, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý số 04 (89) năm 2015.

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2014), Từ Định Hướng về án lệ tại Việt Nam: Đề xuất cách viết án lệ theo kinh nghiệm của các quốc gia Thông Luật, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý tháng 12/2014.

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2013), Việc sử dụng và định hướng xây dựng casebooks trong giáo dục pháp luật, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý Số 5, 12/2013.

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2012), Pháp Luật Áp Dụng Điều Chỉnh Quan Hệ Dân Sự Có Sự Tham gia của Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài, Tạp Chí Khoa Học Pháp Lý số 2, 2013.

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2012), Transplanting Common Law
Precedents: An Appropriate Solution For Defects Of Legislation In Vietnam (Part 2)
, European Scientific Journal 12(26).

- Đỗ Thị Mai Hạnh (2012), Transplanting Common Law
Precedents: An Appropriate Solution For Defects Of Legislation In Vietnam (Part
1), European Scientific Journal 11(25).

v Bài viết hội thảo

-

 

 


--%>
Top