Giới thiệu Khoa luật quốc tế

Giới thiệu về Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật TP. HCM

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và mở cửa thị trường giáo dục vào năm 2009, việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ cấp bách của xã hội, nhà trường nói chung và của Khoa Luật quốc tế nói riêng. Với đặc điểm là một Khoa mới trong trường, đội ngũ giảng viên trẻ và năng động, nhiệt tình và yêu nghề, Khoa Luật quốc tế luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Trường giao phó.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Luật quốc tế nằm trong tổng thể chung của mục tiêu đào tạo của nhà Trường và mục tiêu của giáo dục Việt Nam là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Từ mục tiêu chung đó Khoa Luật quốc tế đặt ra mục tiêu cụ thể là các giảng viên trong Khoa phấn đấu trở thành người thầy giỏi về chuyên môn và tốt về nhân cách, năng động, sáng tạo; sinh viên có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy vận dụng kiến thức vào thực tiễn, năng động và tích cực.

Để trở thành một Khoa đào tạo chuyên ngành Luật quốc tế phục vụ cho nguồn nhân lực của xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, Khoa đã xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng học tập của sinh viên. Từ nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược lâu dài này Khoa đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các giảng viên là phải phấn đấu trong thời hạn 3 năm khi về công tác tại Khoa phải bảo đảm đủ chuẩn về trình độ chuyên môn (phải có bằng Thạc sĩ chuyên ngành) và sinh viên trong khoa phải bảo đảm đúng giờ lên lớp và thực hành, thảo luận theo quy định của nhà Trường, tổng kết cuối năm không có sinh viên yếu kém.

Hiện tại Khoa Luật quốc tế có 3 bộ môn: Bộ môn Công pháp quốc tế; Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh và Bộ môn Thương mại quốc tế.

 • 1-Sứ mệnh

    Khoa Luật Quốc tế - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có sứ mệnh góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hoạt động nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực pháp luật quốc tế, gắn lý thuyết với thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học, góp phần thực hiện hiệu quả sứ mệnh của Trường nói riêng, và hoạt động xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế nói chung.

 • 2-Tầm nhìn

  Hoạt động đào tạo của khoa Luật Quốc tế nằm trong nhiệm vụ chung của Trường nhằm đóng góp tích cực và hiệu quả cho hội nhập kinh tế quốc tế, có uy tín cao về đào tạo trong khu vực ASEAN và Châu Á. Khoa cũng sẽ trở thành đơn vị chủ lực trong phát triển nội dung, chương trình đào tạo và nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật quốc tế, đảm bảo hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

  Đến năm 2045, khoa Luật Quốc tế sẽ thực hiện việc đào tạo trình độ cử nhân luật, chuyên ngành Luật quốc tế, cử nhân ngành Luật Thương mại quốc tế, thạc sĩ ngành Luật quốc tế, thạc sĩ ngành Luật Thương mại quốc tế, tiến sĩ ngành Luật Quốc tế, tiến sĩ ngành Luật Thương mại quốc tế, cùng một số chương trình liên kết với các trường đại học danh tiếp ở các nước phát triển (như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Estonia, Úc…).

 • 3-Giá trị cốt lõi

  Chất lượng: Đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học lĩnh vực luật quốc tế đáp ứng thị trường lao động trong nước, khu vực và trên thế giới.

  Sáng tạo: Xây dựng lợi thế cạnh tranh thông qua việc không ngừng đối mới và sáng tạo tri thức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật quốc tế.

  Hội nhập: Quốc tế hóa và hội nhập vào cộng đồng đại học trong khu vực và trên thế giới.

 • 4-Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục Luật Quốc tế - Trường Đại học Luật TP.HCM gắn liền việc phát triển khả năng của người học với 3 năng lực cốt lõi:

“Toàn diện - Khai phóng - Hội nhập”

Toàn diện: Người học được đào tạo một cách toàn diện cả về trí tuệ, thể chất, đạo đức, cảm xúc, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật quốc tế lẫn các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành pháp luật quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Khai phóng: Giáo dục khai phóng là một triết lý giáo dục cung cấp cho các người học một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng có thể được áp dụng cho bất kỳ sự thay đổi nào mang tính đa nguyên và toàn cầu. Khoa Luật Quốc tế tạo điều kiện người học có thể tiếp cận nhiều ngành khoa học xã hội khác nhau, nhiều lĩnh vực học thuật, nhiều chiến lược học tập từ đó, hình thành khả năng tư duy tự do và độc lập, có tính chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể của pháp luật quốc tế.

Hội nhập: Giáo dục hội nhập có vai trò trung tâm trong triết lý giáo dục của Khoa Luật Quốc tế. Người học được đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế, từ đó, hoàn thiện khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động là các công dân toàn cầu, phù hợp theo tiêu chuẩn của khu vực và thế giới.

 

Văn phòng:

Phòng A303, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

123 QL 13, Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức , TPHCM

 

 

--%>
Top