Giới thiệu Khoa luật quốc tế

 

Giới thiệu về Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật TP. HCM

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và mở cửa thị trường giáo dục vào năm 2009, việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ cấp bách của xã hội, nhà trường nói chung và của Khoa Luật quốc tế nói riêng. Với đặc điểm là một Khoa mới trong trường, đội ngũ giảng viên trẻ và năng động, nhiệt tình và yêu nghề, Khoa Luật quốc tế luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Trường giao phó.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Luật quốc tế nằm trong tổng thể chung của mục tiêu đào tạo của nhà Trường và mục tiêu của giáo dục Việt Nam là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Từ mục tiêu chung đó Khoa Luật quốc tế đặt ra mục tiêu cụ thể là các giảng viên trong Khoa phấn đấu trở thành người thầy giỏi về chuyên môn và tốt về nhân cách, năng động, sáng tạo; sinh viên có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy vận dụng kiến thức vào thực tiễn, năng động và tích cực.

Để trở thành một Khoa đào tạo chuyên ngành Luật quốc tế phục vụ cho nguồn nhân lực của xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, Khoa đã xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng học tập của sinh viên. Từ nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược lâu dài này Khoa đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các giảng viên là phải phấn đấu trong thời hạn 3 năm khi về công tác tại Khoa phải bảo đảm đủ chuẩn về trình độ chuyên môn (phải có bằng Thạc sĩ chuyên ngành) và sinh viên trong khoa phải bảo đảm đúng giờ lên lớp và thực hành, thảo luận theo quy định của nhà Trường, tổng kết cuối năm không có sinh viên yếu kém.

Hiện tại Khoa Luật quốc tế có 3 bộ môn: Bộ môn Công pháp quốc tế; Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh và Bộ môn Thương mại quốc tế.

 

Sự hình thành và phát triển

 

Sứ mệnh

 

Văn phòng:

Phòng A303, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

123 QL 13, Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức , TPHCM

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top