Giới thiệu Khoa luật quốc tế

 

Văn phòng:

Phòng A303, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

123 QL 13, Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức , TPHCM

 

Hiện tại Khoa Luật quốc tế có 3 bộ môn: Bộ môn Công pháp quốc tế; Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh và Bộ môn Thương mại quốc tế. Tổng số giảng viên cơ hữu trong Khoa là 30 và 1 trợ lý khoa. Ngoài ra còn có nhiều giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng khác.

Trình độ chuyên môn: Khoa Luật quốc tế có 1 GS. TS (kiêm nhiệm) 3 giảng viên chính; 8 Tiến sĩ; 12 Thạc sĩ (trong đó có 1 người đang làm Nghiên cứu sinh); 11 Cử nhân (trong đó có 3 người đang theo học Cao học năm cuối). Trong năm 2015 Khoa phấn đấu 100% giảng viên trong Khoa có trình độ Cao học, đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mục tiêu đào tạo, chức năng và nhiệm vụ của Khoa Luật quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và mở cửa thị trường giáo dục vào năm 2009, việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ cấp bách của xã hội, nhà trường nói chung và của Khoa Luật quốc tế nói riêng. Với đặc điểm là một Khoa mới trong trường, đội ngũ giảng viên trẻ và năng động, nhiệt tình và yêu nghề, Khoa Luật quốc tế luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Trường giao phó.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Luật quốc tế nằm trong tổng thể chung của mục tiêu đào tạo của nhà Trường và mục tiêu của giáo dục Việt Nam là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Từ mục tiêu chung đó Khoa Luật quốc tế đặt ra mục tiêu cụ thể là các giảng viên trong Khoa phấn đấu trở thành người thầy giỏi về chuyên môn và tốt về nhân cách, năng động, sáng tạo; sinh viên có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy vận dụng kiến thức vào thực tiễn, năng động và tích cực.

Để trở thành một Khoa đào tạo chuyên ngành Luật quốc tế phục vụ cho nguồn nhân lực của xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, Khoa đã xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng học tập của sinh viên. Từ nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược lâu dài này Khoa đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các giảng viên là phải phấn đấu trong thời hạn 3 năm khi về công tác tại Khoa phải bảo đảm đủ chuẩn về trình độ chuyên môn (phải có bằng Thạc sĩ chuyên ngành) và sinh viên trong khoa phải bảo đảm đúng giờ lên lớp và thực hành, thảo luận theo quy định của nhà Trường, tổng kết cuối năm không có sinh viên yếu kém.

Bên cạnh nhiệm vụ chiến lược lâu dài Khoa Luật quốc tế thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể được nhà Trường giao phó trong từng giai đoạn như:

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác của Khoa trong chương trình, kế hoạch tổng thể chung của nhà Trường .

Tổ chức hoạt động khoa học, chủ động phối hợp với các Phòng, Ban chức năng khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch và chương trình giảng dạy mới bảo đảm tính khoa học, tính cơ bản, toàn diện, thiết thực và có hệ thống nhằm phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam trong điều kiện mới.

Phối hợp với các đơn vị Phòng, Ban chức năng trong việc quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Khoa.

Chủ trì biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng các môn học do Khoa đảm nhiệm.

Đảm nhận giảng dạy các môn học trong Khoa; tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, thực tập cuối khóa, viết khóa luận tốt nghiệp và quản lý sinh viên các khoa trong Khoa.

Phối hợp với các đơn vị Phòng, Ban chức năng của Trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong Khoa.


Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Khoa Luật quốc tế gồm: 02 Phó trưởng khoa; 03 bộ môn gồm có: 01  trưởng bộ môn và các giảng viên trong bộ môn.

Các bộ môn:  Bộ môn Công pháp quốc tế;  Bộ môn Tư pháp quốc tế và Luật so sánh; Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế.

Bộ môn Công pháp quốc tế:

Gồm 01 Trưởng bộ môn và 07 giảng viên, bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học: Công pháp quốc tế; Luật các Tổ chức quốc tế; Luật Biển quốc tế; Luật Hàng không quốc tế; Luật Ngoại giao và lãnh sự; Luật Nhân quyền quốc tế.

Giảng viên của bộ môn: TS. Ngô Hữu Phước – Trưởng bộ môn; PGS. TS. Trần Thị Thùy Dương; TS Trần Thăng Long; Ths. Lê Đức Phương; ThS. Hà Thị Hạnh; ThS Nguyễn Thị Vân Huyền; ThS Lê Minh Nhựt; ThS Nguyễn Phượng An.

Bộ môn Tư pháp quốc tế và Luật so sánh:

Gồm 01 Trưởng bộ môn và 8 giảng viên, bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học: Tư pháp quốc tế; Luật so sánh; Luật Hàng hải; Luật Sở hữu trí tuệ các nước.

Bộ môn có các giảng viên: TS. Đỗ Thị Mai Hạnh (Trưởng bộ môn), ThS Trịnh Anh Nguyên; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc; TS Lê Thị Nam Giang; Ths. Trịnh Anh Nguyên, Ths. Lê Trần Thu Nga; TS. Phan Hoài Nam; Ths. Trần Ngọc Hà, ThS. Nguyễn Thị Hằng, ThS Võ Hưng Đạt; Ths Ngô Kim Hoàng Nguyên;...

Mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ của bộ môn: Cùng với nhà trường thực hiện chiến lược đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng vận dụng pháp luật, có khả năng áp dụng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong sự hội nhập của đất nước. Sinh viên Khoa Luật quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể tự tin đảm nhận các công việc liên quan đến các lĩnh vực pháp luật nói chung. Bên cạnh đó, những công việc đặc thù mà sinh viên tốt nghiệp từ Khoa có thể đảm nhận là những mảng công việc trong lĩnh vực dân sự và thương mại quốc tế như: tư vấn và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài; tư vấn và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; đàm phán ký kết các hợp đồng thương mại và dân sự quốc tế; giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự quốc tế; các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa….cho doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và cho doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam; tư vấn cho các quan hệ lao động có yếu ốt nước ngoài, hôn nhân gia đình: kết hôn, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài…

Bên cạnh đó, bộ môn cùng với nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên thông qua các hoạt động như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học hoặc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ đào tạo của trường trong lĩnh vực lập pháp…

Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế:

Tổ  bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học: Luật Thương mại Quốc tế; Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế; Tập quán thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế; Đàm phán ký kết hợp đồng thương mại quốc tế; Pháp luật thương mại Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ....

Giảng viên của Bộ môn:NCS. ThS Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Trưởng bộ môn; PGS. TS. Trần Việt Dũng; TS. Lê Thị Minh Ngọc; ThS Lê Trần Quốc Công;  NCS. Lê Thị Ngọc Hà; Ths Lê Tấn Phát; ThS Đặng Huỳnh Thiên Vy; NCS. ThS Nguyễn Thị Thu Thảo; ThS Trần Thị Thuận Giang; ThS Nguyễn Hoàng Thái Hy, ThS Nguyễn Đào Phương Thuý, ThS Ngô Nguyễn Thảo Vy; ThS Nguyễn Xuân Mỹ Hiền; ThS Phạm Thị Hiền; 

Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế được tách ra từ  bộ môn Tư pháp Quốc tế thuộc Khoa Luật quốc tế từ tháng 12/2006. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và gia nhập WTO, lĩnh vực về Luật Thương mại Quốc tế bao gồm rất nhiều vấn đề liên quan điều chỉnh không những quan hệ thương mại mang yếu tố thương mại Tư – giữa các thương nhân, mà cả quan hệ thương mại mang yếu tố Công – giữa các quốc gia.

Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế bao gồm các môn học: Luật Thương mại Quốc tế - Học phần bắt buộc - 45 tiết; Tập quán thương mại quốc tế và Nghiệp vụ thanh toán quốc tế - học phần tự chọn – 45 tiết; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế - học phần tự chọn – 30 tiết; Pháp luật Thương mại của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ - học phần tự chọn – 30 tiết.

Các môn học của Luật Thương mại Quốc tế được giảng dạy tại Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trình bày những vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức được rằng đây là những môn học mang tính thực tiễn rất cao cho nên trong những năm qua các giảng viên khi trình bày những môn học này đã áp dụng đa dạng các phương thức giảng dạy để gắn kết lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên học môn này tốt hơn và sinh viên có thể vận dụng kiên thức của môn học này vào thực tiễn cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Hiên nay số giảng viên cơ hữu của bộ môn  đều được đào tạo đúng và chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài với chuyên ngành về Luật Thương mại Quốc tế.

 

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2017 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top