Thống kê kết quả phúc khảo

THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NĂM 2018 – 2019

Không có sinh viên ngành luật thương mại quốc tế nộp đơn phúc khảo

NĂM 2019-2022

Không có sinh viên ngành luật thương mại quốc tế nộp đơn phúc khảo

NĂM 2020 – 2021

stt

Họ và tên

Mã số sinh viên

Lớp

Môn

Điểm

Điểm mới

1

Lê Minh Hiền

1853801090025

TMQT43

WTO Law

6.5

6.5

2

Đinh Hồng Ngọc

1853801090056

TMQT43

WTO Law

7

7

3

Nguyễn Lê Bảo Trâm

1853801090036

TMQT43

WTO Law

5

5

4

Võ Ngọc Tường Đoan

1953801090019

TMQT44.1

Luật Thương mại quốc tế

7

7

NĂM 2021-2022

1

Nguyễn Thị Thùy Na

1953801090060

TMQT44.1

Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

8

8

2

Trần Thị Vân Quỳnh

2053801090103

TMQT45B

Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

4.5

4.5

 

Nhận xét: Thống kê phúc khảo liên quan đến học phần thuộc chương trình cử nhân thương mại quốc tế cho thấy 100% kết quả phúc khảo đối với các trường hợp là không thay đổi điểm.

 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

Mọi thông tin phản hồi, học viên/sinh viên vui lòng liên hệ qua email ThS. Trịnh Thị Kim Loan - ttkloan@hcmulaw.edu.vn 

 

--%>
Top