Giảng viên - ThS Võ Hưng Đạt

Họ và tên: Võ Hưng Đạt

(Ảnh chân dung của Thầy Cô)

Chức danh: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Email: vhdat@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế; Hàng hải

Môn giảng dạy: Tư pháp quốc tế

Giới thiệu bản thân: Ông Võ Hưng Đạt là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUL), công tác tại Trường từ năm 2012. Ngoài lĩnh vực chính là Tư pháp quốc tế, ông còn nghiên cứu chuyên sâu một số vấn đề về pháp luật Hàng hải. Với những kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của mình, ông hi vọng có thể giúp sinh viên nắm được những nội dung cần thiết của môn học. Bên cạnh đó, những phương pháp giảng dạy sáng tạo cũngthường xuyên được sử dụng để tạo hứng thú cũng như rèn luyện thêm kỹ năng cho người học.

Quá trình đào tạo:

- Đại học: ngành Luật Thương mại – Đại học Luật TP.HCM

- Sau đại học: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Quốc tế - Đại học Luật TP.HCM

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

4

4

4

Tiếng Pháp

0

0

0

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

v Đề tài NCKH cấp Bộ

- “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật tư pháp quốc tế ở Việt Nam” – 2016

v Đề tài NCKH cấp Trường

- "Giới hạn thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo TPQT một số quốc gia - Kinh nghiệm cho Việt Nam" - 2019

v Bài viết tạp chí

- "Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" – 2020 – Tạp chí TAND Điện tử

v Bài viết hội thảo

- “Một số vấn đề liên quan đến việc gia nhập Công ước Viên năm 1980"tại Hội thảo khoa học cấp Khoa “Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước Viên1980” - 2012

- "Góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" – 2012

- "Quyền lựa chọn luật áp dụng theo pháp luật Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" – 2013

- "Góp ý Điều 759 - Dự thảo sửa đổi phần thứ bảy Bộ luật dân sự 2005" – 2014

- "Nguyên tắc giới hạn quyền con người trong Hiến pháp 2013" – 2015

- "Giải quyết xung đột pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật liên minh châu Âu" – 2016

- “Bình luận các trường hợp giới hạn thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo Điều 472 BLTTDS 2015” – 2017

- “Xác định yếu tố nước ngoài theo pháp luật một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam” – 2018

- "Vai trò và một số ứng dụng của Luật So sánh đối với Tư pháp quốc tế" – 2019

- "Một số vấn đề về đương nhiên công nhận bản án, quyết định về hôn nhân gia đình của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam”


--%>
Top