Giảng viên - ThS Trần Thị Bảo Nga

Họ và tên: TRẦN THỊ BẢO NGA

Chức danh: GIẢNG VIÊN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Email: ttbnga@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: tư pháp quốc tế và luật so sánh

Môn giảng dạy: tư pháp quốc tế

Giới thiệu bản thân: Ông Nguyễn Văn A là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUL)….. (Thầy Cô tự giới thiệu không quá 200 từ)

Quá trình đào tạo:

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

3

3

3

Tiếng Pháp

5

5

5

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

 

Công trình khoa học:

v Sách

v Bài viết hội thảo

- Ly hôn và ly thân theo pháp luật pháp và Thuỵ sỹ, so sánh với pháp luật Việt Nam

 


--%>
Top