Giới thiệu Bộ môn Công pháp quốc tế

 

Công pháp quốc tế là bộ môn được thành lập từ năm 1995 cùng với sự hình thành của Khoa Luật Quốc tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 

Trong bối cảnh khu vực và  quốc tế ngày nay, đòi hỏi người học ngành Luật  không chỉ nắm vững những kiến thức của pháp luật quốc gia mà còn phải hiểu biết về hệ thống pháp luật quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập chính trị, pháp luật và kinh tế và thương mại quốc tế cũng như mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội quốc tế.

Xuất phát từ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với sự phát triển của xã hội trong nước và quốc tế, Bộ môn Công pháp quốc tế đã xây dựng chương trình đào tạo với các môn học đặc thù của chuyên ngành Luật quốc tế gồm: (i)Luật quốc tế, (ii) Luật biển quốc tế, (iii) Luật quốc tế về quyền con người, (iv) Luật đầu tư quốc tế, (v) Luật môi trường quốc tế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về hệ thống  pháp luật quốc tế. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn ở trong nước và nước ngoài, nội dung và phương pháp giảng dạy luôn được cập nhật, thay đổi để người học có thể liên hệ giữa kiến thức lý luận

hàn lâm với thực tiễn để bắt kịp xu hướng phát triển về chính trị, luật pháp, kinh tế và thương mại quốc tế

 

Xem thêm về đội ngũ giảng viên của Bộ môn.

--%>
Top