Giảng viên kiêm nhiệm trợ lý khoa - ThS Trịnh Thị Kim Loan

Họ và tên: TRỊNH THỊ KIM LOAN

(Ảnh chân dung của Thầy Cô)

Chức danh: giảng viên kiêm thư ký khoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Email: ttkloan@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế

Môn giảng dạy: Tư pháp quốc tế

Giới thiệu bản thân: Ông Nguyễn Văn A là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUL)

Quá trình đào tạo: Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật; Thạc sỹ luật học.

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

2

3

2

Tiếng Pháp

0

0

0

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

 

Công trình khoa học:

v Sách

v Bài viết tạp chí

v Bài viết hội thảo:

- Bài viết “Hệ thống pháp luật Malaysia” trong Hội thảo Hệ thống pháp luật các nước Asean.

- Bài viết “Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Nhìn từ góc độ so sánh với pháp luật một số nước” trong Hội thảo Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam và các nước. Nhìn từ góc độ thực tiễn”.

- Bài viết “Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Thực trạng và một số đề xuất hoàn thiện” trong Hội thảo Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam và các nước. Nhìn từ góc độ thực tiễn”.

 


--%>
Top