Giảng viên - ThS Nguyễn Lê Hoài

Họ và tên: NGUYỄN LÊ HOÀI

(Ảnh chân dung của Thầy Cô)

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Email: nlhoai@hcmulaw.edu.vn

 

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế, vận tải và hàng hải quốc tế

Môn giảng dạy: Tư pháp quốc tế, pháp luật vận tải và hàng hải quốc tế

Giới thiệu bản thân: Bà Nguyễn Lê Hoài là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Lê Hoài tốt nghiệp cử nhân Luật hệ chính quy tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2009 và bắt đầu công việc nghiên cứu, giảng dạy tại Bộ môn tư pháp quốc tế khoa Luật quốc tế trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vào năm 2010. Với kinh nghiệm 10 năm giảng dạy và nghiên cứu, Bà Nguyễn Lê Hoài đang phụ trách giảng dạy các môn học tư pháp quốc tế, pháp luật vận tải và hàng hải quốc tế.

Quá trình đào tạo:

1. Đại học

- Đại học Luật

- Hệ đào tạo: Chính qui

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

- Ngành học: Luật học

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2009

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ Luật

- Chuyên ngành: Luật Quốc tế

- Năm cấp bằng: 2015

- Trường đào tạo: Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

3

3

3

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

v Sách

- Giáo trình tư pháp quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM, Nhà Xuất Bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam, năm 2019, chương 12.

v Công trình nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật TPQT ở Việt Nam” .

 

2014/2016

Cấp Bộ

Thành viên và Thư ký khoa học

2

Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường “Giới hạn thẩm quyền xét xử của Toà án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài – kinh nghiệm từ pháp luật một số quốc gia”

2017/2019

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

v Bài viết tạp chí, Bài viết Hội Thảo

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thẩm quyền của Toà án Đức trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài và những nội dung có thể tham khảo.

2017

Tạp chí nghiên cứu lập pháp 06/2017.

 

2

Từ kinh nghiệm của pháp luật các nước, kiến nghị sửa đổi Điều 769 BLDS 2005.

2014

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24/2014

 

3

Hoàn thiện quy định của pháp luật Việt nam về giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài - Dưới góc độ so sánh với pháp luật Liên minh Châu Âu.

 

2013

Tạp chí Khoa học pháp lý số 03/2013

4

Kiến nghị sửa đổi điều 773 Bộ luật dân sự việt năm 2005 về quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài - dưới góc độ so sánh với pháp luật một số nước.

2014

Kỷ yếu Hội thảo về sửa đổi Dự thảo phần thứ VII BLDS 2005 của Khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.

5

Kiến nghị sửa đổi điều 769 BLDS 2005: Từ bài học kinh nghiệm trong pháp luật một số quốc gia.

2014

Hội thảo quốc tế sửa đổi BLDS Việt Nam 2005 và kinh nghiệm nước ngoài (Đồng tác giả Lê Thị Nam Giang, Trần Ngọc Hà).

 

6

Quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ ly hôn theo pháp luật Liên Minh Châu Âu - Bài học kinh nghiệm cho việt nam.

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa luật quốc tế về bảo vệ quyền công dân trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Liên minh Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

7

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật Liên minh Châu Âu và pháp luật Việt Nam.

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa Luật Quốc tế về bảo vệ quyền công dân trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Liên minh Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam (đồng tác giả Lê Thị Nam Giang, Ngô Kim Hoàng Nguyên).

8

Khái quát về hệ thống pháp luật và hệ thống Toà án Phillippines

2020

Kỷ yếu Hội thảo khoa Luật Quốc tế về hệ thống pháp luật các nước Asean

9

Đánh giá tổng quan quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014 về pháp luật áp dụng đối với quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài – Dưới góc độ so sánh

2020

Kỷ yếu Hội thảo khoa Luật Quốc tế về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam và Các nước – dưới góc nhìn thực tiễn”

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05/8/2020

 

 

 


--%>
Top