Giảng viên- NCS. Lê Thị Ngọc Hà

 

Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC HÀ

Chức danh: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh

Email: ltnha02@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu:

Pháp luật đầu tư quốc tế, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Pháp luật thương mại quốc tế công và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế công

Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Pháp luật về trọng tài thương mại quốc tế

Môn giảng dạy:

Luật Thương mại quốc tế

Luật WTO

Luật Trọng tài thương mại quốc tế

Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

Giới thiệu bản thân: Lê Thị Ngọc Hà là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUL) từ năm 2010 và hiện nay đang là nghiên cứu sinh luật học của Đại học La Trobe (Úc). Đề tài nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Hà thuộc lĩnh vực pháp luật đầu tư quốc tế.

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Ngành học: Chất lượng cao

Nước đào tạo: Việt Nam. Năm tốt nghiệp: 2009

Sau đại học

Hiện nay đang là Nghiên cứu sinh

Năm dự kiến tốt nghiệp: 2021

Nơi đào tạo: Đại học La Trobe, Úc.

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

5

5

5

 

Vị trí công tác chuyên môn:

 • Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

 • Chương của Giáo trình và Sách
 • GS.TS. Mai Hồng Quỳ, Trần Thị Thuận Giang và Lê Thị Ngọc Hà, Chương II – “Hệ thống Thương mại Đa phương – GATT/WTO,” Giáo trình Luật Thương Mại Quốc Tế - Phần I.
 • TS. Nguyễn Thanh Tú và Lê Thị Ngọc Hà, Phần 8 - “Phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam từ kinh nghiệm xây dựng cơ chế phòng ngừa tại một số quốc gia,” PGS. TS. Trần Việt Dũng và ThS. Nguyễn Thị Lan Hương “Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong bối cảnh hội nhập” (2018), Nxb. Đại học Quốc gia TP. HCM.
 • Đề tài Nghiên cứu khoa học
 • Thành viên đề tài NCKH cấp trường “Cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam” (2012), Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Yên.
 • Thành viên đề tài NCKH cấp trường “Vấn đề tước quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài và bồi thường trong luật đầu tư quốc tế: Những vấn đề pháp lý và kinh nghiệm cho Việt Nam” (2013-2014), Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Việt Dũng.
 • Bài viết tạp chí
 • Lê Thị Ngọc Hà, “Chế độ đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(68) 2012, Trường Đại học Luật TP.HCM.
 • ThS. Lê Tấn Phát và Lê Thị Ngọc Hà, “Vận dụng linh hoạt các điều khoản của TRIPS về li xăng bắt buộc để đảm bảo quyền tiếp cận dược phẩm- kinh nghiệm từ Ấn Độ và Thái Lan”, Tạp chí khoa học pháp lý, Đặc san số 03 năm 2013.
 • ThS. Bùi Thị Thu Dung và Lê Thị Ngọc Hà, “Cấp bằng sáng chế cho giene con người – kinh nghiệm từ một số quốc gia,” Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2017, Trường Đại học Luật TP.HCM.
 • TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Nguyễn Thị Nhung và Lê Thị Ngọc Hà, “Bảo vệ môi trường từ góc độ giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước: Kinh nghiệm cho Việt Nam,” Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2017, Trường Đại học Luật TP.HCM.
 • Bài viết và bài thuyết trình hội thảo
 • Lê Thị Ngọc Hà, “Ly hôn có yếu tố nước ngoài,” Hội thảo “Pháp luật Liên minh Châu Âu về giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ thừa kế, quan hệ hôn nhân và gia đình – so sánh pháp luật Việt Nam” (12/2011), Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM.
 • Lê Thị Ngọc Hà, “Quyền con người trong lĩnh vực dân sự và chính trị theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966,” Hội thảo “Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam” (1/2012), Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM.
 • Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Lê Hoài và Nguyễn Thị Thu Thảo, “Quyền của người nhiễm HIV,” Hội thảo “Quyền con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” (4/2012), Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM.
 • Lê Thị Ngọc Hà, “Quyền khai thác tài nguyên cá trên vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước 1982 về Luật biển”, Hội thảo “Chủ quyền quốc gia về vấn đề bảo đảm quyền đánh bắt cá trên biển theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển quốc tế 1982 và pháp luật Việt Nam” (2012), Đại học Luật TP. HCM.
 • Lê Thị Ngọc Hà, “Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong Công ước Viên 1980 và pháp luật Việt Nam,” Hội thảo “Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Công ước Viên 1980” (11/2012), Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM.
 • Lê Thị Ngọc Hà, Presentation “Literature Review on Protection of Foreign Investors’ Legitimate Expectation in International Investment Law,” Hội thảo hằng năm (2014), Đại học La Trobe, Úc.
 • Lê Thị Ngọc Hà, Presentation “Stabilisation Clauses and Regulatory Changes: Implications from Vietnam,” Hội thảo về ‘Nghiên cứu và viết: Thay đổi pháp luật Việt Nam’, 6/2014, Trung tâm Luật Châu Á, Đại học Melbourne, Úc.
 • Lê Thị Ngọc Hà, Presentation “Doing Research: from Challenges to Transformation”, Hội thảo hằng năm (2016), Đại học La Trobe, Úc.
 • Lê Thị Ngọc Hà, Presentation “Examining International Investment Disputes in Case of Regulatory Changes, Experience for Vietnam,” Hội thảo hằng năm (2017), Đại học La Trobe, Úc.
 • TS. Nguyễn Thanh Tú và Lê Thị Ngọc Hà, “Phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam từ kinh nghiệm xây dựng cơ chế phòng ngừa tại một số quốc gia,” Hội thảo “Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong bối cảnh hội nhập” (5/2018), Đại học Luật TP. HCM và Hội thảo “Phòng ngừa và giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế” (6/2018), Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Bộ Tư Pháp.
 • Lê Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Kim Cúc, “Human Rights of Host State Population in EU’s and ASEAN’s International Investment Agreements with Asia Pacific Countries,” Hội thảo “Partnerships of Economic Powers in Asia-Pacific: Architecture, Standards, and Implementation” (11/2019), Đại học Luật TP. HCM và Đại học Tours.
 • Lê Thị Ngọc Hà, Đỗ Huỳnh Phương Linh, Bạch Ngọc Vân, Phạm Minh Chuyên, Hứa Thị Thu Hiền, “Quản lý những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và sức khỏe của hành khách khi sử dụng taxi công nghệ từ góc độ pháp luật,” Hội thảo “Một số vấn đề pháp luật và quản trị trong mô hình kinh tế chia sẻ” (10/2020), Đại học Luật TP. HCM và Bộ Tư Pháp.

 

--%>
Top