Phó trưởng Bộ môn - NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG


 
 
 
 
 
 
 
 

Chức danh: Phó trưởng bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Email: ntlhuong@hcmulaw.edu.vn


Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu:

Pháp luật WTO

Các hiệp định thương mại khu vực

Các vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế

Pháp luật đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Pháp luật về Hợp đồng thương mại quốc tế

Pháp luật về trọng tài thương mại quốc tế

Môn [NP1]giảng dạy:

Luật Thương mại Quốc tế, WTO Law, Luật WTO về Hàng rào phi thuế quan

Giới thiệu bản thân:Nguyễn Thị Lan Hương hiện phụ trách Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế, khoa Luật Quốc tế, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Luật học tại trường Đại học Nagoya, Nhật Bản (2012) trong khuôn khổ chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực của chính phủ Nhật Bản. Bà hiện đang theo học chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Luật Đầu tư Quốc tế tại Đại học Lausanne, Thụy Sĩ. Bà hiện cũng là nghiên cứu viên tại Trung tâm Luật So sánh, Pháp luật châu Âu và Quốc tế (Centre of Comparative, European and International Law) tại Đại học Lausanne, Thuỵ Sĩ. Bà đã công bố và xuất bản nhiều bài viết và sách chuyên khảo trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế.

 Quá trình đào tạo:

2001-2006: Theo học chương trình Cử nhân Luật tại Trường ĐH Luật Tp. HCM

2009-2012: Theo học Thạc sĩ Luật học tại khoa Luật ĐH Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)

2019-nay: Theo học Tiến sĩ tại khoa Luật ĐH Lausanne (Thuỵ Sĩ)

Công trình khoa học:

 • Sách
 1. Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế - Phần I (Chương IV), Đồng tác giả, NXB Hồng Đức, 2012.
 2. Tìm hiểu Luật WTO qua các vụ tranh chấp về trợ cấp, Đồng tác giả, NXB Hồng Đức, 2014.
 3. Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế - Phần II (Chương II), Đồng tác giả, NXB Hồng Đức, 2015.
 4. Hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại quốc tế, Trưởng nhóm biên soạn, đồng tác giả, NXB Lao Động, 2017.
 5. Tập văn bản pháp luật môn Luật Thương mại quốc tế, Trưởng nhóm biên soạn, NXB Lao Động, 2017.
 6. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong bối cảnh hội nhập, đồng chủ biên, đồng tác giả, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM, 2018.
 7. Các cơ chế trọng tài đầu tư quốc tế: Quy tắc, Thủ tục và Thực tiễn, đồng chủ biên, đồng tác giả, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM, 2018.
 • Bài viết tạp chí
 1. Vấn đề môi trường trong Tổ Chức Thương mại Thế giới qua các vụ tranh chấp tiêu biểu, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, Trường ĐH Luật Tp. HCM, 2012.
 2. Vấn đề môi trường và Hiệp định TBT qua vụ tranh chấp Hoa Kỳ - Cá ngừ II (Mexico), đồng tác giả, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, Trường ĐH Luật Tp. HCM, 2013.
 3. Vấn đề quản lý thực phẩm biến đổi gene qua vụ EC-Biotech trong khuôn khổ WTO và một số vấn đề liên quan của Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, Trường ĐH Luật Tp. HCM, 2016
 4. Bồi thường thiệt hại phi vật chất trong Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Lý thuyết và thực tiễn xét xử, đồng tác giả, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, Trường ĐH Luật Tp. HCM, 2016.
 5. Quyền buộc thực hiện hợp đồng theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Một số đề xuất cho Việt Nam, đồng tác giả, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, Trường ĐH Luật Tp. HCM (Số 7), 2017.
 6. Liên hệ tiêu chuẩn “đối xử công bằng và thoả đáng” với mục tiêu bảo vệ môi trường trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - Một số đề xuất cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp Lý Việt Nam, Trường ĐH Luật Tp. HCM (Số 6) 3/2019.
 7. Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định tự do thương mại - đầu tư Việt Nam – EU: Một số vấn đề cần lưu ý, đồng tác giả, Tạp chí Khoa học Pháp Lý Việt Nam, Trường ĐH Luật Tp. HCM (10/2019).
 • Bài viết hội thảo
 1. Yêu cầu giải thích và áp dụng thống nhất Công ước năm 1980 của LHQ về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế”, Hội thảo cấp khoa về Công ước năm 1980 của LHQ về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, ĐH Luật Tp. HCM, 2012.
 2. Vấn đề Bồi thường thiệt hại phi vật chất trong Công ước năm 1980 của LHQ về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế”, đồng tác giả, Hội thảo cấp khoa về Thực tiễn áp dụng Công ước năm 1980 của LHQ về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, 2016.
 3. Vấn đề quản lý thực phẩm biến đổi gene qua vụ EC-Biotech”, Hội thảo cấp khoa: Một số hàng rào thương mại phổ biến trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam, ĐH Luật Tp. HCM, 2016.
 4. Quyền buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định của công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Một số đề xuất cho Việt Nam”, đồng tác giả, Hội thảo cấp khoa: Nghiên cứu Công ước viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, ĐH Luật Tp. HCM, 2017.
 5. Một số tranh chấp liên quan đến biện pháp truất hữu trong quản lý môi trường - Kinh nghiệm phòng ngừa tranh chấp cho Việt Nam”, Hội thảo cấp khoa: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước: Các vấn đề pháp lý và thực tiễn, ĐH Luật Tp. HCM, 2018.
 6. “Liên hệ áp dụng tiêu chuẩn “đối xử công bằng và thoả đáng” và “tiêu chuẩn đối xử tối thiểu” trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường - Một số đề xuất cho Việt Nam”, đồng tác giả, Hội thảo cấp trường: Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam: Từ chiến lược tham gia đến thách thức khi thực thi, ĐH Luật Tp. HCM, 9/1/2019
 7. The including of sustainable development into new-generation FTAs –what can be expected in reserving nations’ rights to regulate (Các quy định về phát triển bền vững trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tác động đến quyền quản lý của quốc gia), Hội thảo quốc tế: Thoả thuận đối tác của các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương: Cấu trúc, tiêu chuẩn và thực thi, ĐH Luật Tp. HCM, 25-26/11/2019.
 8. “Nhìn lại quyền kiểm soát vì lợi ích công của quốc gia trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam và khả năng viện dẫn khi áp dụng biện pháp bảo vệ sức khoẻ công cộng”, đồng tác giả, Hội thảo quốc tế Các vấn đề phi thương mại trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, 9/2020.

 


--%>
Top