Giảng viên- ThS. Vũ Duy Cương

Họ và tên: VŨ DUY CƯƠNG

Chức danh: Giảng viên Tổ bộ môn Luật Thương mại quốc tế, Khoa Luật quốc tế, Đại học Luật TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Email: vdcuong@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 175

Lĩnh vực nghiên cứu:

Môn giảng dạy:

  • Luật Thương mại quốc tế ( Luật Kinh doanh quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới, Tập quán Thương mại quốc tế (Incoterms…), Thanh toán quốc tế, Pháp luật Thương mại ASEAN.
  • Các chuyên đề trong mảng nội dung liên quan đến đào tạo kỹ năng cho SV: Học Đại học, quản trị cuộc đời, các kỹ năng thực hành pháp luật: đàm phán Hợp đồng, tranh luận...
  • Các chuyên đề vể quản trị, đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.

Giới thiệu bản thân: Ông Vũ Duy Cương là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUL) từ năm 2000, Ông được đào tạo theo chuyên ngành Luật kinh tế ở bậc cử nhân và Luật so sánh, tư pháp quốc tế ở bậc Thạc sỹ.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu của Ông là lĩnh vực Thương mại quốc tế, sau này do công tác kiêm nhiệm trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng, Ông tập trung vào các nội dung về quản lý giáo dục cũng như lĩnh vực đào tạo các Kỹ năng cho doanh nghiệp và sinh viên.

Quá trình đào tạo:

Thời gian

Nơi học tập/ công tác

Công việc đảm nhiệm

Năm 1994 – 1999

Học Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

 

Từ tháng 1 năm 2000 – 2 năm 2002

Giảng viên tập sự tại trường Đại học Luật TP. HCM

 

Giảng viên Môn Luật Thương mại quốc tế

Từ tháng 2 năm 2002 – tháng1 năm 2005

Học và tốt nghiệp Thạc sĩ Luật chương trình đào tạo Việt nam – Thụy điển (khóa 1)

 

 

Từ tháng 4 năm 2007

 

Khoa Luật Quốc tế

Trưởng bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Từ tháng 9 năm 2014

Trung tâm ĐBCL & PPGD, thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc trung tâm.

Tháng 5/2017

 

Kiểm định viên chất lượng Giáo dục Đại học.

Tháng 12/2019

 

Kiểm định viên chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

 

Vị trí công tác chuyên môn:

  • Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí

1

Những vấn đề pháp lý cơ bản để hình thành và phát triển các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam.

2003

Đề tài NCKH cấp Bộ do GS. Ts Mai Hồng Quỳ làm chủ nhiệm – Tư cách tham gia: thành viên

2

Cơ chế rà soát của thương mại của WTO và những kiến nghị cho Việt nam.

2013

Đề tài NCKH cấp trường – chủ nhiệm đề tài

3

Bình luận Một số vụ tranh chấp của WTO

2012

Đề tài NCKH cấp trường – thành viên

4

Một số nội dung Việt nam phải chuẩn bị cho đợt rà soát chính sách thương mại đầu tiên theo quy định WTO

2012

Tạp chí KHPl số 6 (số 73 năm 2012)

5

“Hiện trạng nền KTTT và những đạo luật bất công của Hoa kỳ” – Bình luận bài viết của Giáo sư DAVID A. GANTZ

2007

Hội thảo quốc tế Việt Nhật

6

Rửa tiền – Một tội phạm quốc tế điển hình

Tháng 6/2002

Bài viết Tạp chí Nghiên cứu Khoa học.

7

Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO – Lựa chọn mới cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ khi có tranh chấp tại nước tiếp nhận đầu tư.

Tháng 6/2010

Bài viết Tạp chí Nghiên cứu Khoa học.

8

Chương “Luật Thương mại quốc tế”

2014

Giáo trình Pháp luật Đại cương

9

Trách nhiệm sản phẩm trong thương mại quốc tế: Doanh nghiệp Việt nam phải chuẩn bị gì cho những vụ kiện trong tương lai?

 

Hội thảo cấp Khoa

10

Một số kiến nghị nhắm hoàn thiện Luật người Việt nam đi làm việc tại nước ngoài

2012

Hội thảo cấp Khoa (bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt nam ở nước ngoài – Nhìn từ góc độ quốc tế và thực tiễn Việt nam)

11

Hợp đồng vô hiệu do hành vi cung cấp sai sự thật trong luật Hợp đồng Anh – Mỹ

2012

Hội thảo cấp Khoa (tìm hiểu pháp luật Hợp đồng trong hệ thống thông luật)

12

Áp dụng Phương pháp giảng dạy song giảng – co teaching.

2014

Hội thảo cấp Trường (KHXHNV)

13

Một số ý kiến nâng cao hiệu quả hệ đào tạo vừa làm vừa học

2013

Hội thảo cấp Trường, Đà lạt.

14

Bài tham luận Triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

 

Hội thảo cấp Trường 7/2009

15

“Hành trang xuất khẩu”

2013

Báo Diễn dàn Doanh nghiệp 2012, tháng 1

16

“Một số ý kiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trường Đại học Luật Tp.HCM”,

2011,

Hội thảo giáo dục của Trường đại học Luật Tp.HCM

 

 

17

Áp dụng trò chơi trong Giảng dạy đại học

2009

Hội thảo cấp trường về phương pháp giảng dạy

18

Phương pháp cộng tác trong Giảng dạy Luật

 

Hội thảo cấp trường

19

“Nâng cao hiệu quả thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối”,

 

2011,

Hội thảo giáo dục của Trường đại học Luật Tp.HCM

20

Hai bài tham luận:

Luật Thương mại quốc tế - Môn học đáp ứng yêu cầu xã hội

Tập quán TMQT và Nghiệp vụ Thanh toán QT – Môn học cung cấp Nội dung thực tiễn và kỹ năng mềm cho sinh viên.

2008

Hội thảo cấp khoa về PP giảng dạy

21

Môn học Luật TMQT và vài vấn đề liên quan đến khía cạnh con người

 

Hội thảo cấp Khoa

22

“Có thể sử dụng cơ chế của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để bảo vệ quyền của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá tại biển Đông hay không?”

2011

Hội thảo Chủ quyền quốc gia và vấn đề bảo đảm quyền đánh bắt cá trên biển theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển quốc tế 1982 và pháp luật Việt Nam

 

23

Vài vấn đề về các cam kết của Việt Nam liên quan đến Trade remedy

2009

Hội thảo cấp Khoa

24

Từ nguyên tắc “suy đoán vi pham” trong quy định của WTO đến “suy đoán có tội” trong TTHS – Một biện pháp nhằm góp phần bảo vệ Quyền con người.

2012

Hội thảo cấp khoa về Quyền con người

25

Hợp đồng Mua bán hàng hoá Quốc tế” và “Pháp luật về Thanh toán quốc tế”

 

2014

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế.

26

Áp dụng phượng pháp “bể cá – fishbowl” trong giảng dạy Đại học

8/2014

Hội thảo cấp Khoa (quốc tế)

27

Áp dụng Phương pháp giảng dạy bằng tình huống – một vài chia sẻ

6/2013

Hội thảo cấp trường

28

Một số suy nghĩ về đánh giá quá trình học tập của Sinh viên

9/2014

Hội thảo cấp Khoa (Dân sự)

29

Phải sử dụng kỹ năng để giảng dạy các môn học kỹ năng

10/2014

Hội thảo cấp Khoa. (Quản trị)

30

Bài trả lời phỏng vấn báo SGGP phụ trường “đầu tư tài chính”

5/10/2014

Chủ động với các vụ kiện chống bán phá giá.

31

Tổng quan về các Phương pháp giảng dạy Đại học

Tháng 11/2014

Hội thảo cấp Trường

32

Phương pháp học của sinh viên phù hợp việc sử dụng bản án trong giảng dạy (Với Lê Minh Hoàng Tú)

22/1/2015

Hội thảo cấp Trường

33

Sử dụng bản án trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường đại học Luật TP>HCM – những vấn đề nhìn từ góc độ đảm bảo chất lượng. (với Phạm Đình Phú)

22/1/2015

Hội thảo cấp Trường

34

Tổng quan các Phương pháp giảng dạy áp dụng tại trường Đại học luật TP>HCM ( Với Lê Minh Hoàng Tú và Trần Lê Minh Tâm)

3/11/2014

Hội thảo cấp Trường

35

Bài tổng thuật: “Sử dụng bản án trong đào tạo và Nghiên cứu Khoa học”

Tháng 2/2015

Hội thảo cấp Trường

36

“Đào tạo đa ngành – hướng phát triển đột phá của Trường ĐHL Tp.HCM

20/3/2015

Hội thảo Cấp Trường

37

Bài viết Đảng ủy: “Mối quan hệ giữa Đảng ủy và Các đoàn thể”

Tháng 4/2015

 

38

Công trình Nghiên cứu Khoa học cấp Trường: “PPGD các môn học Quyền con người”

Tháng 4/2015

Đề tài NCKH Cấp trường - Chủ nhiệm đề tài

39

Nghiên cứu và giáo dục pháp luật về quyền con người – nhìn từ góc độ Quy trình PDCA và hoạt động khảo sát ý kiến.

11/2015

Hội thảo cấp Trường

40

Lạm dụng các phương pháp giảng dạy tích cực – Những góc nhìn từ thực tế giảng dạy.

11/2015

Hội thảo cấp Trường

41

Tính kết nối – Một yêu cầu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của Khoa khoa học cơ bản.

12/2015

Hội thảo cấp Khoa

42

Xây dựng quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo lồng ghép yếu tố quyền con người.

12/2015

Đề tài NCKH Cấp trường - Chủ nhiệm đề tài

43

Công ước Viên về mua bán hàng hóa 1980 – luật và án lệ.

2013/2014

Đề tài NCKH Cấp trường – thành viên.

44

2 chương: Hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế và Pháp luật về Thanh toán quốc tế.

2105

Giáo trình

45

Đánh giá quá trình của Sinh viên

 

Tạp chí tháng KHPL 5/2016

46

Phương pháp giảng dạy và đánh gía người học tại Trường ĐHLTPHCM: Kết quả và những thách thức mới

 

Hội thảo cấp Trường

47

Bài viết Fomosa: Phát triển bền vững – một yếu tố quan trọng của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài – xem xét dưới góc độ Trung Quốc.

 

Bài viết đăng tạp chí KHPL tháng 6/2016

48

Nâng cao hiệu quả đào tạo các lớp thuộc chương trình chất lượng cao.

9/2018

Hội thảo cấp Trường

49

Đa dạng hóa các hình thức Kiểm tra đánh gía bằng hình thức thi trắc nghiệm

6/2018

Bài viết Hội thảo Khoa cơ bản.

50

Một vài suy nghĩ về kỹ năng "vượt áp lực"; để thành công đối với Sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TP.HCM

3/2019

Hội thảo cấp trường.

51

Quy định về gắn kết Nhà trường với ĐVSDLĐ trong Bộ tiêu chuẩn kiểm định CLGD - một số nhận xét, kiến nghị

11/ 2019

Hội thảo cấp trường.

52

Báo cáo, đề xuất một số nội dung Phục vụ việc triển khai hoạt động đào tạo, giảng dạy trực tuyến tại Trường ĐH Luật Tp. HCM

12/ 2019

Hội thảo cấp trường.

55

Kiểm định chất lượng đào tạo - phấn đấu kiểm định quốc tế Trường Đại học và CTĐT của trường Đại học Luật Tp. HCM.

7/2020

Hội thảo cấp trường

56

Kiểm định chất lương giáo dục – Một số kinh nghiệm chia sẻ từ trường Đại học Luật TP.HCM

8/2020

Hội thảo cấp Quốc gia – mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật của Việt nam


--%>
Top