Giảng viên - TS. Lê Thị Minh Ngọc

Họ và tên: LÊ THỊ MINH NGỌC

 

Chức danh: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật (Trường Kinh doanh – Đại học Monash Australia)

Email: Ltmngoc@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật hợp đồng, pháp luật về thương mại quôc tế và kinh doanh quôc tế; tiếp nhận, giải thích và áp dụng pháp luật nước ngoài trong hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực;  pháp luật hải quan và thuế ; quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ và kỹ thuât số trong các  lĩnh vực thương mại và kinh doanh quôc tế.  

Môn giảng dạy (tiếng Việt – Tiếng Anh): Luật thương mại quôc tế, Luật WTO, Pháp luật kinh doanh quôc tế, Pháp luật của WTO và thương mại khu vực, Pháp luật thương mại ASEAN, Thuế quan & Thủ tục hải quan; Kỹ năng soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quôc tế, Thực hành pháp luật. 

Giới thiệu bản thân:

Bà Lê Thị Minh Ngọc đã giành các học bổng của Chính phủ Australia và của Việt Nam để học tập, nghiên cứu nhiều năm về luật và kinh doanh tại những cơ sở đào tạo hàng đầu của Australia và thế giới; trước khi lấy bằng Tiến sĩ Luật của Trường Kinh doanh, Đại học Monash đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật Thương mại Quôc tế và Đầu tư của Đại học Deakin, đã từng làm việc nhiều năm cho Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính với trên mười năm kinh nghiệm tư vấn chính sách-pháp luật, phổ biến-giáo dục pháp luật cho cơ quan nhà nước khác và cộng đồng doanh nghiệp; giàu kiến thức và kinh nghiệm làm việc đa ngành và với các tổ chức quôc tế, từng tham gia thiết kế xây dựng các dự án về cải cách và hiện đaị hóa hải quan trong UNDP và WCO; có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và tư vấn pháp luật, tham gia đào tạo bồi dưỡng luật sư trong Liên đoàn luật sư Việt Nam. Hiện giảng dạy các môn về pháp luật thương mại và kinh doanh quôc tế cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại ĐH Luật TPHCM và các trường ĐH đa ngành được mời.

TS. GVC Lê Thị Minh Ngoc quan tâm nghiên cứu những vấn đề về tăng cường pháp quyền trong bối cảnh hội nhập và thực hiện cam kết quôc tế, kinh tế chính trị và những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tiếp nhận, giải thích và áp dụng pháp luật nước ngoài, ứng dụng quản lý rủi ro và công nghệ trong các hoạt động thương mại và kinh doanh quôc tế.    

Vị trí công tác chuyên môn:

  • Giảng viên chính- Khoa Luật Quốc tế - ĐH Luật TP Hồ Chí Minh
  • Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội – Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

--%>
Top