Sách hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại quốc tế

Sách hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại quốc tế

Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên, học viên chương trình cử nhân Luật trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế thuộc khoa Luật Quốc tế đã tiến hành biên soạn bộ sách hướng dẫn học tập môn luật thương mại quốc tế bao gồm hai cuốn:

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
  2. TẬP VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Bộ sách được biên soạn trên cơ sở giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Phần I và Phần II) và bám sát nội dung môn học Luật Thương mại quốc tế được giảng dạy tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

  • Sách “Hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại Quốc tế” sẽ giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung quan trọng của môn học này, hiểu được bản chất những vấn đề chính và những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế hiện nay. Từ đó nhận thức được lợi ích của việc hội nhập kinh tế quốc tế và liên hệ với trường hợp của Việt Nam.
  • “Tập văn bản pháp luật môn Luật Thương mại Quốc tế” tập hợp tất cả các văn bản được sử dụng cho việc tìm hiểu môn học Luật Thương mại quốc tế dược giảng dạy tại trường Đại học Luật TP. HCM. Các bản dịch này được chuẩn hoá bởi giảng viên Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế.

 

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top