2020 UNCITRAL Asia Pacific Day

Vào lúc 14:00- 16:30 ngày 11/11/2020 (Thứ 4), Khoa Luật Quốc tế tổ chức chương trình: "2020 UNCITRAL Asia Pacific Day2020 UNCITRAL Asia Pacific Day" theo hình thức online với chủ đề:
"The Application of CISG in E-commerce Contracts, SMEs and Specific Objectives"
-----
Quý vị có thể đăng ký tham dự bằng cách điền thông tin vào link sau:

Link đăng ký tham gia

-----
- Đơn vị phụ trách tập huấn trong ngày 2020 UNCITRAL Asia Pacific Day là Phòng Thương mại Quốc tế ICC (các chuyên gia pháp lý nước ngoài về CISG và hợp đồng trực tuyến)
- Buổi tập huấn là một sự kiện quan trọng do Regional Centre for Asia and the Pacific (RCAP) đồng tổ chức với các cơ sở giáo dục trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2014 đến nay, để kỷ niệm việc thông qua nghị quyết thành lập UNCITRAL– một bộ phận quan trọng và chủ chốt của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực Luật thương mại quốc tế. Trong năm 2020, chuỗi sự kiện được tổ chức với chủ đề chính hướng đến kỷ niệm 40 năm ra đời Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)
- Thành phần tham dự: Giảng viên và sinh viên (đại học, sau đại học) và các học giả có quan tâm.
Nội dung trình bày:
- Contracts of Acquisition of Software: Does CISG Apply?
(Người trình bày: Dr. Arthur Wolff- Of Counsel, Baier Rechtsanwälte, Vienna, Austria)
- The Conclusion of Online Contracts: Formality and Validity.
(Người trình bày: Maximilian (Zheng) Han- Arbitrator- Managing Partner Head of International Dispute Resolution Team)
* Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top