Sách "Tư pháp quốc tế - Câu hỏi và tình huống"

Sách "Tư pháp quốc tế - Câu hỏi và tình huống"

Chủ biên: TS. Phan Hoài Nam; ThS. Nguyễn Lê Hoài

Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật và áp dụng pháp luật nước ngoài, thẩm quyền của toà án Việt Nam đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, công nhạn và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế, thừa kế trong tư pháp quốc tế,..

Xuẩt bản,phát hành : ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2020

Mô tả vật lý 424 tr. ; 21cm

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top