Lịch live giảng dạy online tuần 16/03 đến 22/03/2020

LỊCH LIVE GIẢNG DẠY ONLINE CỦA KHOA LUẬT QUỐC TẾ TỪ TUẦN 16/03 ĐẾN 22/03 NĂM 2020

I/ Các môn thuộc Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai


- Luật TMQT (CLC42A+CJL42): 

https://meet.google.com/diq-jtoc-cai
Thứ ba


- Luật TMQT (QTL42+TM,DS,QT42B):

https://meet.google.com/drx-pefk-upb- Luật TMQT (11A-VB2 ), từ 18h30: 

https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhb

Thứ tư


- Luật TMQT (LE41):

https://meet.google.com/yfh-uetx-tkf


- PL thanh toán QT (TMQT42):

https://meet.google.com/egw-fovv-qxh 

-Chính sách và PL cạnh tranh trong TMQT (TMQT42):

(đang cập nhật link)

Thứ năm


- Pháp luật phòng vệ TM (TMQT42):

https://meet.google.com/rdm-ajor-orq

- Luật TMQT (QTKD42+TM,QT,DS42A):

https://youtu.be/ckr_QGM0KzY
- Pháp luật ASEAN (TMQT42), từ 14h:
https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhbThứ sáu


- Luật TMQT (CLC42B):

https://meet.google.com/zgf-cuuj-qkd- Kỹ năm đàm phán HĐ TMQT (AUF41) - từ 20h:

https://meet.google.com/_meet/owc-erjd-ghi

Thứ bảy


Chủ nhật

- Luật TMQT (K23 NTT) từ 8h sáng: 

https://meet.google.com/wzv-oqep-coy?authuser=1
- Kỹ năm đàm phán HĐ TMQT (CJL41), từ 19h30:

https://meet.google.com/egb-rmoa-ueu

 

II/ Các môn thuộc Bộ môn Công pháp quốc tế

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai

     

Thứ ba

   
Thứ tư

- Công pháp quốc tế (QTL42):

https://meet.google.com/bmo-xgiy-rgf

- Công pháp quốc tế (TMQT44):
https://meet.google.com/jvp-fvag-jmg

 - Pháp luật về lãnh thổ và BG QG (TMQT43):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

 

 


Thứ năm

 

-Luật quốc tế (QT44), từ 9h50:

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb

- Công Pháp QT(CLC44B):
https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

 - Công pháp quốc tế (CLC44E):

https://meet.google.com/zsp-hodb-ogq

- Công pháp QT(CLC44A)

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn


Thứ sáu


-Luật quốc tế (DS44B):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

-Luật quốc tế (TM44B):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

- Luật Biển (HS42B,HC42B):

https://meet.google.com/ecm-wnen-dvy

- Luật quốc tế (DS44A):

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn


- Luật biển (HS42A+HC42A), từ 3h50:

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb

- Luật quốc tế (TM44A):

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn

- Luật QT về quyền con người (TMQT43):

(https://meet.google.com/ecm-wnen-dvy


Thứ bảy

   

 

-Pháp luật về lãnh thổ và BG QG (CAk13):

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb


Chủ nhật


 

III/ Các môn thuộc Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh

("TL" là giờ thảo luận)

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai

 

 

-TL Tư pháp quốc tế (HC A+B 1,2), từ 14h:

https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Luật so sánh (TM,DS,QT41 A+B): 

https://meet.google.com/tua-ryaj-xbu

 

Thứ ba


-TL Tư pháp quốc tế (HS A 1):
https://meet.google.com/tku-buge-fzd-TL Tư pháp quốc tế (HS A 2), từ 19h:
https://meet.google.com/tku-buge-fzd

- Tư Pháp QT phần chung (LLT K6), từ 19h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Thứ tư


Tư pháp quốc tế (AUF42):

https://meet.google.com/uit-qnkg-wuq

-TL Tư pháp quốc tế (HS B 1,2), từ 14h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu


- Tư Pháp QT phần chung (LLT K6), từ 19h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Thứ năm


Luật so sánh (TM,DS,QT42 A+B): 

https://meet.google.com/tua-ryaj-xbu

- Tư pháp quốc tế (HC,HS A+B), từ 13h30:
https://meet.google.com/tku-buge-fzd

Luật so sánh (QTL 41):

https://meet.google.com/owc-erjd-ghiThứ sáu
Tư pháp quốc tế (CLC42D,CLC 42 QTL), từ 14h:

https://meet.google.com/kvi-zafh-wzp


Thứ bảy


Chủ nhật


 

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top