Lịch live giảng dạy online tuần 23/03 đến 29/03/2020

LỊCH LIVE GIẢNG DẠY ONLINE CỦA KHOA LUẬT QUỐC TẾ TỪ TUẦN 23/03 ĐẾN 29/03 NĂM 2020

I/ Các môn thuộc Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai


- Luật TMQT (CLC42A+CJL42): 

(Hệ thống E-learning nhà trường)

- Luật TMQT (CLC42B):

https://meet.google.com/zgf-cuuj-qkd
Thứ ba


- Luật TMQT (QTL42+TM,DS,QT42B):

https://meet.google.com/drx-pefk-upb

- Pháp luật ASEAN (TMQT42)

https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhb


- WTO law 

(LE 42)

Cô Ngọc


- Luật TMQT (CLC 42A)

Cô Thảo Vy
- Luật TMQT (11A-VB2 ), từ 18h30: 

https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhb

 

Thứ tư

- Luật TMQT (CJL42), từ 8h:

https://meet.google.com/rdm-ajor-orq

- Luật TMQT (LE41):

https://meet.google.com/yfh-uetx-tkf

- Luật TMQT (CLC42B):

https://meet.google.com/zgf-cuuj-qkd

(Hệ thống E-learning nhà trường)- PL thanh toán QT (TMQT42):

https://meet.google.com/egw-fovv-qxh 

-Chính sách và PL cạnh tranh trong TMQT (TMQT42):

 từ 20h (Link do GV cung cấp)

Thứ năm

- Pháp luật phòng vệ TM, (TMQT42), từ 8h: 

https://meet.google.com/rdm-ajor-orq- Pháp luật ASEAN (TMQT42)

https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhb


- Luật TMQT (QTKD42+TM,QT,DS42A):

https://youtu.be/ckr_QGM0KzY


- Luật TMQT (11A-VB2 ), từ 18h30: 

https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhbThứ sáu


 

- Luật TMQT (CJL42), từ 8h:

https://meet.google.com/rdm-ajor-orq- Kỹ năm đàm phán HĐ TMQT (AUF41) - từ 20h:

(Hệ thống E-learning nhà trường)

Thứ bảy

-Chính sách và PL cạnh tranh trong TMQT (TMQT42):

 từ 20h (Link do GV cung cấp)

Chủ nhật

- Luật TMQT (K23 NTT) từ 8h sáng: 

https://meet.google.com/wzv-oqep-coy?authuser=1
- Kỹ năm đàm phán HĐ TMQT (CJL41), từ 19h30:

(Hệ thống E-learning nhà trường)
https://meet.google.com/egb-rmoa-ueu

II/ Các môn thuộc Bộ môn Công pháp quốc tế

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai

     

Thứ ba

   
Thứ tư

- Công pháp quốc tế (QTL42):

https://meet.google.com/bmo-xgiy-rgf

- Công pháp quốc tế (TMQT44):
https://meet.google.com/jvp-fvag-jmg

 Pháp luật về lãnh thổ và BG QG (TMQT43):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

 

 


Thứ năm

 

-Luật quốc tế (QT44), từ 9h50:

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb

- Công Pháp QT(CLC44B):
(Hệ thống E-learning nhà trường)

 - Công pháp quốc tế (CLC44E):

https://meet.google.com/zsp-hodb-ogq

- Công pháp QT(CLC44A)

(Hệ thống E-learning nhà trường)


Thứ sáu


-Luật quốc tế (DS44B):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

-Luật quốc tế (TM44B):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

- Luật Biển (HS42B,HC42B):

https://meet.google.com/ecm-wnen-dvy

- Luật quốc tế (DS44A):

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn


- Luật biển (HS42A+HC42A), từ 3h50:

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb

- Luật quốc tế (TM44A):

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn

- Luật QT về quyền con người (TMQT43):

(https://meet.google.com/ecm-wnen-dvy


Thứ bảy

   

 

-Pháp luật về lãnh thổ và BG QG (CAk13):

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb


Chủ nhật


III/ Các môn thuộc Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh

("TL" là giờ thảo luận)

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai

 

 

-TL Tư pháp quốc tế (HC A+B 1,2), từ 14h:

https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Luật so sánh (TM,DS,QT41 A+B): 

https://meet.google.com/tua-ryaj-xbu

 

Thứ ba


-TL Tư pháp quốc tế (HS A 1):
https://meet.google.com/tku-buge-fzd-TL Tư pháp quốc tế (HS A 2), từ 19h:
https://meet.google.com/tku-buge-fzd

- Tư Pháp QT phần chung (LLT K6), từ 19h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Thứ tư


Tư pháp quốc tế (AUF42):

(Hệ thống E-learning nhà trường)

-TL Tư pháp quốc tế (HS B 1,2), từ 14h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu


- Tư Pháp QT phần chung (LLT K6), từ 19h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Thứ năm


Luật so sánh (TM,DS,QT42 A+B): 

https://meet.google.com/tua-ryaj-xbu

- Tư pháp quốc tế (HC,HS A+B), từ 13h30:
https://meet.google.com/tku-buge-fzd

Luật so sánh (QTL 41):

https://meet.google.com/owc-erjd-ghiThứ sáu

- TL Tư pháp quốc tế (HS-A1):

https://meet.google.com/tku-buge-fzd

 TL Tư pháp quốc tế (HS-A2):

https://meet.google.com/tku-buge-fzdTư pháp quốc tế (CLC42D,CLC 42 QTL), từ 14h:

(Hệ thống E-learning nhà trường)


Thứ bảy


Chủ nhật


--%>
Top