Lịch live giảng dạy online tuần 30/03 đến 05/04/2020

LỊCH LIVE GIẢNG DẠY ONLINE CỦA KHOA LUẬT QUỐC TẾ TỪ TUẦN 30/03 ĐẾN 05/04 NĂM 2020

LƯU Ý: Riêng đối với sinh viên lớp thuộc hệ Đào tạo đặc biệt sẽ học online với giảng viên theo lịch học đã được công bố bởi Phòng Đào tạo, vui lòng liên hệ với Giảng viên bộ môn.

I/ Các môn thuộc Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai- Luật TMQT (CJL42)

Cô Thảo Vy

- Luật TMQT (CLC42B):

https://meet.google.com/zgf-cuuj-qkd

Cô Ngọc- Luật TMQT (CLC 42A)

Cô Thảo VyThứ ba- Luật TMQT (QTL42+TM,DS,QT42B):

https://meet.google.com/drx-pefk-upb

Thầy Công

- Pháp luật ASEAN (TMQT42)

Thầy Hy

Thứ tư

- Luật TMQT (CJL42), từ 8h
Cô Thảo Vy

- Luật TMQT (CLC42B):

https://meet.google.com/zgf-cuuj-qkd

Cô Ngọc

- Luật TMQT (LE41):

https://meet.google.com/yfh-uetx-tkf

Cô Thúy

- PL thanh toán QT (TMQT42):

https://meet.google.com/egw-fovv-qxh

Cô Thuận Giang

- WTO law

(LE 42)

Cô Ngọc

- Luật TMQT (CLC 42A)

Cô Thảo Vy

- PL thanh toán QT (TMQT42):

https://meet.google.com/egw-fovv-qxh

Cô Thuận Giang

Từ 20h:

-Chính sách và PL cạnh tranh trong TMQT (TMQT42

Thầy Huấn

Thứ năm

- Pháp luật phòng vệ TM, (TMQT42), từ 8h:

https://meet.google.com/rdm-ajor-orq

Cô Thảo Vy

- Luật TMQT (QTKD42+TM,QT,DS42A):

https://youtu.be/ckr_QGM0KzY Thứ sáu- Luật TMQT

(CJL42)

Cô Thảo Vy

- Pháp luật ASEAN (CLC42)

https://meet.google.com/tuh-jhvt-jhb

Thầy Hy

- Luật TMQT (CLC42B):

https://meet.google.com/zgf-cuuj-qkd

Cô Ngọc- Luật TMQT (CLC 42A)

Cô Thảo Vy


- Kỹ năm đàm phán HĐ TMQT (AUF41) - từ 20h:

https://meet.google.com/_meet/owc-erjd-ghi

Thầy Nam

- Luật TMQT (CLC 42A)

Cô Thảo Vy

Thứ bảyChủ nhật

- Luật TMQT (K23 NTT) từ 8h sáng:

https://meet.google.com/wzv-oqep-coy?authuser=1

Cô Thảo Vy- Pháp luật Trọng tài Thương mại (8FB2), từ 13h30

https://meet.google.com/dwb-yrds-qzq  

Cô Thu Thảo- Kỹ năm đàm phán HĐ TMQT (CJL41), từ 19h30:

https://meet.google.com/egb-rmoa-ueu

Cô Nguyên

 

II/ Các môn thuộc Bộ môn Công pháp quốc tế

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai

     

Thứ ba

   
Thứ tư

- Công pháp quốc tế (QTL42):

https://meet.google.com/bmo-xgiy-rgf

- Công pháp quốc tế (TMQT44):
https://meet.google.com/jvp-fvag-jmg

 Pháp luật về lãnh thổ và BG QG (TMQT43):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

 

 


Thứ năm

 

-Luật quốc tế (QT44), từ 9h50:

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb

- Công Pháp QT(CLC44B):
(Hệ thống E-learning nhà trường)

 - Công pháp quốc tế (CLC44E):

https://meet.google.com/zsp-hodb-ogq

- Công pháp QT(CLC44A)

(Hệ thống E-learning nhà trường)


Thứ sáu


-Luật quốc tế (DS44B):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

-Luật quốc tế (TM44B):

https://meet.google.com/rvr-bdjy-cni

- Luật Biển (HS42B,HC42B):

https://meet.google.com/ecm-wnen-dvy

- Luật quốc tế (DS44A):

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn


- Luật biển (HS42A+HC42A), từ 3h50:

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb

- Luật quốc tế (TM44A):

https://meet.google.com/dgr-yauu-xfn

- Luật QT về quyền con người (TMQT43):

(https://meet.google.com/ecm-wnen-dvy


Thứ bảy

   


-Pháp luật về lãnh thổ và BG QG (CAk13):

https://meet.google.com/ynq-jkjx-rxb


Chủ nhật


III/ Các môn thuộc Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh

("TL" là giờ thảo luận)

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5 (buổi tối)

Thứ hai-TL Tư pháp quốc tế (HC A+B 1,2), từ 14h:

https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Luật so sánh (TM,DS,QT41 A+B): 

https://meet.google.com/tua-ryaj-xbu

 

Thứ ba


- Tư Pháp QT phần chung (LLT K6), từ 19h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Thứ tư


Tư pháp quốc tế (AUF42):

(Hệ thống E-learning nhà trường)- Tư Pháp QT phần chung (LLT K6), từ 19h:
https://meet.google.com/gbb-wkgc-pfu

Thứ năm


Luật so sánh (TM,DS,QT42 A+B): 

https://meet.google.com/tua-ryaj-xbu

 

Luật so sánh (QTL 41):

https://meet.google.com/owc-erjd-ghiThứ sáu

 

 Tư pháp quốc tế (CLC42D,CLC 42 QTL), từ 14h:

(Hệ thống E-learning nhà trường)


Thứ bảy


Chủ nhật 
--%>
Top