Giảng viên - ThS Phùng Hồng Thanh

Họ và tên: PHÙNG HỒNG THANH

(Ảnh chân dung của Thầy Cô)

Chức danh: GIẢNG VIÊN

Trình độ chuyên môn: THẠC

Email: phthanh@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế EU, Australia, Hoa Kỳ; Hợp đồng thương mại quốc tế…vv

Môn giảng dạy: Tư pháp quốc tế

Giới thiệu bản thân: Giảng viên Phùng Hồng Thanh công tác tại Khoa Luật Quốc tế, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013, sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật Chất lượng cao loại Giỏi vào năm 2012. Được phân công làm việc tại Tổ bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh, Giảng viên Phùng Hồng Thanh đã tập trung nghiên cứu pháp lý chuyên sâu về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, như hợp đồng, hôn nhân và gia đình, lao động…vv… Năm 2017 giảng viên Phùng Hồng Thanh tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục công tác cho đến nay.

Quá trình đào tạo:

- Cử nhân:2008-2012 tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ: 2015-2017 tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

5

5

4

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

-

Công trình khoa học:

v Sách

Hướng dẫn học tập môn Tư pháp quốc tế

v Bài viết tạp chí

- “Áp dụng pháp luật dân sự nước ngoài tại Việt Nam, so sánh với pháp luật của một số quốc gia” - Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, ngày 22/05/2019

v Bài viết hội thảo

- Thành viên đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tư pháp quốc tế ở Việt Nam" – Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017

- Thành viên đề tài “Giới hạn thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế của một số quốc gia– kinh nghiệm cho Việt Nam” – Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

- “Bảo vệ quyền công dân theo pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam” - Kỷ yếu Hội thảo “Quyền công dân trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật của Liên minh Châu Âu” năm 2013

- "Căn cứ xác lập thẩm quyền của toà án giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo Nghị Định Brussels (Sửa Đổi)” - Kỷ yếu Hội thảo “Giải quyết xung đột thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có YTNN trong pháp luật các nước: các vấn đề về căn cứ xác lập thẩm quyền, từ chối thẩm quyền và thừa nhận chọn tòa án” năm 2015

- "Thẩm quyền của toà án nhân dân Trung Hoa trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" - Kỷ yếu Hội thảo "Thực trạng Tư pháp quốc tế Việt Nam và giải pháp hoàn thiện" năm 2016

- "Một số vấn đề về áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam - dưới góc độ so sánh với pháp luật của một số quốc gia" - Kỷ yếu Hội thảo "Góp ý hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về Tư pháp quốc tế" năm 2017

- Đồng tác giả "Thẩm quyền của toà án Đức, toà án Nhật Bản trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài - kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam” - Kỷ yếu Hội thảo "Góp ý hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về Tư pháp quốc tế" năm 2017

- Đồng tác giả "Vùng đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc qua “Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ” và Hiệp định hợp tác nghề cá” - Kỷ yếu Hội thảo “Pháp luật quốc tế về đánh bắt cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng ở biển Đông

- "Ảnh hưởng của di cư quốc tế đến quốc gia xuất xứ và quốc gia tiếp nhận" - Kỷ yếu Hội thảo “Di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

- "Áp dụng học thuyết mối liên hệ gắn bó cho việc xác định pháp luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài " - Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề tồn tại trong Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về Tư pháp quốc tế - Góp ý hoàn thiện"

- "Quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Anh - một số kinh nghiệm cho tư pháp quốc tế Việt Nam" - Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề tồn tại trong Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về Tư pháp quốc tế - Góp ý hoàn thiện"

 

 


--%>
Top