Giảng viên - ThS. Phạm Thị Hiền

Họ và tên: PHẠM THỊ HIỀN

 

Chức danh: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

Email: pthien@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề pháp lý của Luật Thương mại quốc tế như: Pháp luật WTO, Pháp luật ASEAN, Pháp luật Hợp đồng thương mại quốc tế.

Môn giảng dạy: Luật Thương mại quốc tế; Luật WTO về Thương mại dịch vụ

Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân Luật (Chuyên ngành Luật Thương mại) tại Trường Đại học Luật TP.HCM (2009-2013)
 • Thạc sỹLuật học (Chuyên ngành Luật Quốc tế) tại Trường Đại học Luật TP.HCM (2014-2016)

Vị trí công tác chuyên môn:

 • Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

 • Sách

  Phạm Thị Hiền (Đồng tác giả), Hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại quốc tế.

 • Bài viết tạp chí
 • Quy định về dược phẩm trong Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) - Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 6/2019.
 • Bồi thường thiệt hại trong trường hợp truất hữu gián tiếp theo quy định của Luật Đầu tư quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 2/2019.
 • Mối quan hệ giữa quyền khắc phục sai sót của bên bán và quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng của bên mua theo Công ước Viên về Hợp đồng mua bán quốc tế hàng hoá năm 1980”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1/2019.
 • Bồi thường thiệt hại phát sinh trong tương lai theo quy định của Công ước Viên 1980, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2/2018.
 • Bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị hủy và có tồn tại giao dịch giao dịch thay thế theo Công ước Viên 1980 Tạp chí Khoa học pháp lý số 7/2017.
 • Hiệp định về tự do di chuyển thể nhân trong ASEAN và tác động đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý 2017.
 • Vấn đề bồi thường thiệt hại phi vật chất theo CISG – Lý luận và thực tiễn xét xử, Tạp chí Khoa học pháp lý 2016.
 • Bài viết hội thảo
 • Một số vấn đề pháp lý về dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng Internet xuyên biên giới – Góc nhìn từ vụ việc của dịch vụ Netflix tại Việt Nam, Hội thảo cấp khoa “Một số vấn đề pháp lý trong Hợp đồng thương mại dịch vụ quốc tế”. (2020)
 • Phạm vi giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện của ASEAN"-Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo cấp khoa “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước: các vấn đề pháp lý và thực tiễn” (2019)
 • Khung pháp lý về tự do lao động trong cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đối với Việt Nam", Hội thảo cấp khoa“Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam” (2018)
 • Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế theo Hiệp định TBT - lý luận và thực tiễn xét xử , Hội thảo cấp khoa "Một số hàng rào thương mại phổ biến trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam”. (2016)

--%>
Top