Hội thảo Khoa học: "“Hợp đồng thông minh - Những vấn đề pháp lý liên quan”

Hợp đồng thông minh là một trong những công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm đưa ra giải pháp để thay thế cho các hoạt động lưu trữ, thực hiện giao dịch truyền thống. Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng rất lớn trong công cuộc chuyển đổi số với ưu thế về dân số trẻ, năng động và có khả năng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ cao. Vì thế, xu hướng áp dụng hợp đồng thông minh trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang được cộng đồng quan tâm.
Nhằm nghiên cứu, trao đổi, bình luận một cách có hệ thống, khoa học về hợp đồng thông minh, Khoa Luật Quốc tế dự kiến tổ chức hội thảo cấp Khoa với chủ đề “Hợp đồng thông minh - Những vấn đề pháp lý liên quan”, với thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến: Thứ 4, ngày 01/03/2023
- Địa điểm: Phòng hợp A905 Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh.
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu,
chuyên gia pháp lý, chuyên gia hành nghề thực tiễn... đăng ký tham gia hội thảo bằng cách điền thông tin vào phiếu thông tin theo link sau đây hoặc quét mã QR code:
Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học: "“Hợp đồng thông minh - Những vấn đề pháp lý liên quan” (google.com)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN

8:00 ngày 01 tháng 03 năm 2023

Tại phòng họp A905, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh

 

Thời gian

Nội dung

7:30 – 8:00

Đăng ký đại biểu

Ban tổ chức Hội thảo

8:00 – 8:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mục đích của hội thảo

MC giới thiệu hội thảo

8:05 – 8:30

Phát biểu khai mạc

PGS.TS Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật quốc tế

PHIÊN 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

8:30 – 8:45

Khi hợp đồng thông minh được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam – Góc nhìn từ nền tảng công nghệ đến khung pháp lý

Ths Lê Trần Quốc Công

8:45 – 9:00

Hơp đồng thông minh – Góc nhìn từ khung chính sách của pháp luật Việt Nam

Luật sư Nguyễn Hữu Lộc - Luật sư Huỳnh Thị Kim Thoa

9:00 – 9:15

Đặc tính “Mã là luật” và một số vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh hợp đồng thông minh dưới góc nhìn pháp lý

Ths Nguyễn Thị Lan Hương - Phạm Bá Phong

9:15 – 9:30

Hợp đồng pháp lý thông minh: phương thức giao kết và các vấn đề pháp lý cần lưu ý theo pháp luật Việt Nam

Ths Ngô Đình Thiện – Ths Nguyễn Lê Hoài

9:30 – 9:45

Cơ chế giao kết hợp đồng thông minh và những rào cản pháp lý trong pháp luật Việt Nam hiện nay

Ths Lê Hồ Trung Hiếu – Ths Nguyễn Trung Thành

9:45 – 10:15

Thảo luận

10:15 – 10:30

Giải lao

PHIÊN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

10:30 – 10: 45

Nguyên tắc hình thành hợp đồng thông minh – đánh giá mức độ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng và kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Ths Ngô Kim Hoàng Nguyên – Phan Phương Ngân

10: 45 – 11:00

“Smart contract” – Theo pháp luật hợp đồng Việt Nam

TS Nguyễn Thị Hoa – Ths Nguyễn Hoàng Thái Hy

11:00 – 11:15

Bàn về khía cạnh xác định pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thông minh theo Tư pháp quốc tế một số quốc gia

Ths Nguyễn Lê Hoài – Ths Nguyễn Phan Vân Anh – Lê Thanh Huyền

11: 15 – 11:30

“Trọng tài” trong smart contract và cơ chế công nhận và cho thi hành theo Công ước New York 1958

TS Nguyễn Thị Hoa – Ths Trần Thị Bảo Nga

11:30 – 12:00

Thảo luận

12:00 – 12: 15

Kết luận và bế mạc hội thảo

PGS.TS Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật quốc tế

 

 

 

--%>
Top