Hội thảo khoa học: “Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong sự phát triển của công nghệ số"

Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài toà án hay còn gọi là các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) như hoà giải thương mại, trọng tài thương mại, Ban xử lý tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng... thường được xem là mang lại nhiều lợi ích cho nhà nước, xã hội và doanh nghiệp. Trong bối cảnh công nghệ có sự phát triển vượt bậc và có ảnh hưởng không nhỏ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc nghiên cứu những tác động của công nghệ đối với các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế là cần thiết. Nhằm tạo diễn đàn thảo luận và học hỏi kinh nghiệm cho Việt Nam đối với vấn đề trên, Khoa Luật Quốc tế tổ chức hội thảo cấp Khoa với chủ để:
“Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong sự phát triển của công nghệ số”

Trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, các chuyên gia, nhà thực hành pháp luật và mọi cá nhân có cùng mối quan tâm tham dự hội thảo tại
 
Hội thảo sẽ được diễn ra vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 03 năm 2023
Tại Phòng Hợp A905, Trường Đại học Luật TP. HCM, số 02, Nguyen Tất Thành, P. 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

 

Hoặc đăng ký tham dự online tại link sau: https://forms.gle/DstZpb2ZmtJtYFwn7
---

 

----------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

DIỄN GIẢ

 

8:00 – 8:30

Tiếp đón đại biểu

 

8:30 – 8:40

Phát biểu khai mạc

PGS. TS. Trần Việt Dũng

Trưởng khoa Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

PHIÊN 1: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRỰC TUYẾN (ODR) VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

 

8:40 – 8:50

SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ:

TỪ HÌNH THỨC TRUYỀN THỐNG SANG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

8:50 – 9:00

THỰC TIỄN VÀ TRIỂN VỌNG CỦA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN TẠI NHẬT BẢN

LS. Lê Trần Thu Nga

Công ty luật City – Yuwa (Tokyo, Nhật Bản)

 

9:00 – 9:10

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ TRONG THỰC TIỄN TỐ TỤNG TRỌNG TÀI TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM (STAC)

TS. Lê Nguyễn Gia Thiện

Trọng tài viên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo STAC,

Phó trưởng Khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

 

9:10 – 9:40

Thảo luận

 

9:40 – 9:50

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THÔNG MINH (SMART CONTRACT) BẰNG PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN

 

ThS. Nguyễn Mai Linh

ThS. Trần Thu Hiền

Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế,

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

9:50 – 10:00

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG ỨNG DỤNG AI VÀO CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRỰC TUYẾN: SỰ PHỨC TẠP CỦA MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT TRỌNG TÀI, LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ KINH TẾ HỌC DỮ LIỆU

Ths. Ngô Nguyễn Thảo Vy

Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

10:00 – 10:20

Thảo luận

 

10:20 – 10:35

Giải lao

 

PHIÊN 2: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

10:35 – 10:45

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA QUY TẮC IBA VỀ THU THẬP CHỨNG CỨ TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

LS. Trần Minh Tuấn

ThS. Trần Anh Minh

Công ty luật Nishimura & Asahi (Việt Nam)

 

10:45 – 10:55

KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ ĐƯỢC THU THẬP BẤT HỢP PHÁP TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI – ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

ThS. Nguyễn Hoàng Thái Hy

NCS. ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

10:5511:05

TRỌNG TÀI TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ: THỎA THUẬN TRÌNH DUYỆT (BROWSE-WRAP) VÀ THỎA THUẬN HÌNH THÀNH QUA CLICK CHUỘT (CLICK-WRAP)

LS. Trần Anh Đức

Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins

 

11:05 – 11:35

Thảo luận

 

11:35

Phát biểu kết luận và bế mạc

NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế, Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

 

--%>
Top