Công bố mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Luật Quốc tế và hướng dẫn khóa luận năm học 2020-2021

Thông tin kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K42 (trích kế hoạch số 142/KH-ĐHL).

1. Thực tập tốt nghiệp

- Từ ngày 12/3/2021 đến 17g00' ngày 14/3/2021: sinh viên đăng ký cơ quan thực tập theo đường link: https://tinyurl.com/s3mvrrxa;

- Trước ngày 17/3/2021: các Khoa công bố cho sinh viên biết về Kế hoạch thực tập và các yêu cầu, tiêu chí đánh giá Báo cáo thực tập;

- Ngày 19/3/2021: Bắt đầu từ 10g00’ sáng, Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu thực tập tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành) và sau đó phát ngay cho sinh viên lớp mình;

- Từ ngày 19/3/2021 đến ngày 31/3/2021 (thứ 6): sinh viên tự liên hệ nơi thực tập;

- Chậm nhất là ngày 31/3/2021, trợ lý Khoa gửi Kế hoạch thực tập (bản giấy có chữ ký xác nhận của lãnh đạo Khoa và file mềm qua mail: lvhien@hcmulaw.edu.vn và ptdung@hcmulaw.edu.vn) của Khoa mình cho Phòng Đào tạo;

- Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021: sinh viên chuẩn bị đi thực tập và điều chỉnh sai sót liên quan đến vấn đề thực tập (nếu có);

Trường hợp muốn thay đổi nơi thực tập sau khi sinh viên đã có xác nhận của cơ quan tiếp nhận thực tập thì để được cấp đổi Giấy giới thiệu thực tập, sinh viên phải có xác nhận lại của cơ quan đã tiếp nhận thực tập với nội dung: đồng ý cho sinh viên thay đổi nơi thực tập và phải có chữ ký và đóng dấu lên chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan đã tiếp nhận thực tập.

- Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 09/7/2021: sinh viên đi thực tập. Trong thời gian này sinh viên phải hoàn thành Báo cáo thực tập theo yêu cầu của Khoa. Thời gian thực tập cụ thể của từng lớp như sau:

+ Từ ngày 19/4 đến ngày 25/6/2021:

○ Lớp Quản trị - Luật K41;

○ Lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật K41;

○ Lớp Quản trị kinh doanh K42;

○ Lớp Chất lượng cao Quản trị kinh doanh K42;

○ Lớp Chất lượng cao K42A và K42B;

○ Lớp AUF K42;

○ Lớp Hình sự K42;

○ Lớp Hành chính K42;

○ Lớp LE K42.

+ Từ ngày 26/4 đến ngày 25/6/2021:

○ Lớp Thương mại K42;

○ Lớp Dân sự K42;

○ Lớp Quốc tế K42.

+ Từ ngày 17/5 đến ngày 09/7/2021:

○ Lớp CJL K42;

○ Lớp Chất lượng cao K42D;

○ Lớp Luật Thương mại quốc tế K42.

2. Khóa luận tốt nghiệp

- Ngày 12/3/2021: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp;

- Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 17/3/2021: các Khoa công bố đề tài khóa luận tốt nghiệp để sinh viên đăng ký; hạn chót sinh viên đăng ký: ngày 19/3/2021;

- Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 02/7/2021: sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 07/7/2021: nộp khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, cụ thể:

+ Văn phòng Khoa: sinh viên các lớp đại trà thuộc ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh; sinh viên các lớp đại trà và lớp chất lượng cao thuộc ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh;

+ Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế: sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật (tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật).

- Ngày 15/7/2021 và/ hoặc ngày 16/7/2021: các Khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 17/7/2021 và/ hoặc ngày 18/7/2021: Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế tổ chức cho sinh viên các lớp chất lượng cao ngành Luật bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.


------------

Riêng đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp các đề tài thuộc Khoa Luật Quốc tế vui lòng xem hướng dẫn chi tiết bằng cách tải file sau đây:

 1 - Hướng dẫn Khóa Luận.docx

Đối với danh mục đề tài khóa luận thuộc lĩnh vực Luật Quốc tế sẽ được cập nhật tại website Khoa Luật Quốc tế sau ngày 19/03/2021

------------

Đối với sinh viên Thực tập tốt nghiệp, mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tải tại đây:


2 - Mẫu báo cáo thực tập Khoa Luật Quốc tế.doc

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top