ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc

(Mẫu profile công khai trên website của Khoa Luật Quốc tế)

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Chức danh: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Email: ntkcuc@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Quyền con người, Luật Quốc tế

Môn giảng dạy: Luật Quốc tế, Luật Quốc tế về Quyền con người

Giới thiệu bản thân:

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc hiện đang là giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2015, cô tốt nghiệp Cử nhân Luật học tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, cô nhận bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, cô đảm nhiệm giảng dạy hai môn học bao gồm: Luật Quốc tế, Luật Quốc tế về quyền con người.

Quá trình đào tạo:

- 2010-2014: Cử nhân Ngoại Ngữ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2012-2015: Cử nhân Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2017-2020: Thạc sĩ Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

4

4

4

Tiếng Ả rập

4

4

4

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

v Sách

- TS. Ngô Hữu Phước (chủ biên) và tập thể tác giả (2019), Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam, NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- PGS.TS Trần Thị Thùy Dương (chủ biên) và tập thể tác giả (2020), Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại: Những quyền liên quan tới lao động”.

 

v Đề tài NCKH các cấp

- Thành viên đề tài NCKH cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam” do TS. Ngô Hữu Phước làm chủ nhiệm đề tài – Đề tài đã nghiệm thu năm 2018.

 

v Bài viết tạp chí

- Bài viết “Phân luồng giáo dục tại Singapore và Hàn Quốc – Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” đăng trên Tạp chí Khoa học Pháp lý số 02 năm 2018 (đồng tác giả).

- Bài viết “Quản lí lao động nước ngoài thông qua cơ chế cấp thị thực lao động tại một số quốc gia vùng Vịnh” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 04 (152) năm 2018.

- Bài viết “Quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người lao động ở một số quốc gia vùng Vịnh và những gợi mở cho Việt Nam” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 02+03/2019.

- Bài viết “Khả năng thực thi các cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” đăng trên Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam số 03 (124)/2019.

- Bài viết “Human Rights of Host State Population in EU and ASEAN International Investment Agreements with Asia-Pacific Countries” đăng trên Tạp chí International Business Law Journal Số 5/2020.

 

v Bài viết hội thảo

- Bài viết Hội thảo Khoa học trong khuôn khổ đề tài NCKH cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam” (2017)

- Bài viết Hội thảo Khoa học “Di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (2017)

- Bài viết Hội thảo Khoa học “Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam: Từ chiến lược tham gia đến thách thức khi thực thi” (tháng 01/2019)

- Bài viết Hội thảo Khoa học “Luật An ninh mạng và vấn đề quyền con người” (2019)

- Bài viết Hội thảo Khoa học Quốc tế “Thỏa thuận đối tác của các nền kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương: Cấu trúc, Tiêu chuẩn và Thực thi” (11/2019)

- Bài viết Hội thảo khoa học quốc tế “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại” (2020)

- Bài viết Hội thảo khoa học quốc tế “Good Governance and Anti-Corruption: Opportunities and Challenges in the Era of Digital Technology” (2020)

 

 

 

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top