ThS. Hà Thị Hạnh

Họ và tên: HÀ THỊ HẠNH

Chức danh: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Email: hthanh@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 08.39400989 - số máy nhánh 173

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật quốc tế

Môn giảng dạy: Công pháp quốc tế; Luật biển quốc tế; Pháp luật lãnh thổ - biên giới quốc gia; Lễ tân ngoại giao

Quá trình công tác: Từ năm 2005 đến nay Bà Hà Thị Hạnh là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo: Chính qui

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

3

3

3

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

v Sách, giáo trình

- Hà Thi Hạnh (2012)- đồng tác giả, Giáo trình công pháp quốc tế- quyển 1,2, NXB Lao Động.

- Hà Thi Hạnh (2019)- đồng tác giả, Các phán quyết và kết luận tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế - Tóm tắt và bình luận, NXB Chính trị quốc gia.

v Bài viết tạp chí

- Hà Thị Hạnh – Trần Thăng Long (2013), Nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong luật quốc tế và sự vận dụng vào lập luận khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạp chí Khoa học Pháp lý, số 05 (78).

- Hà Thị Hạnh – Trần Thăng Long (2014), Quyền đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải theo Công ước Luật biển 1982 và Luật biển Việt Nam 2012, tạp chí Khoa học Pháp lý, số 03 (82).

- Hà Thị Hạnh (2016), Kinh nghiệm của Philippines và Indonesia về bảo vệ quyền của người lao động di trú đi làm viêc ở nước ngoài, tạp chí Công Thương T11.

 

v Nghiên cứu khoa học

- Hà Thị Hạnh – thành viên (2012), Cơ chế quốc tế và QG về bảo đảm thúc đẩy quyền con người, đề tài cấp trường.

- Hà Thị Hạnh – thành viên (2013), những vấn đề pháp lý cơ bản về quốc tịch, đề tài cấp trường.

Hà Thị Hạnh – thành viên (2014), Một số phán quyết của Tòa án công lý quốc tế - Tóm tắt và bình luận, đề tài cấp trường.

 

v Bài viết hội thảo

- Hà Thị Hạnh (2012), Ủy ban giám sát CƯQT về quyền của tất cả người lao động di trú và các thành viên trong gia đình của họ, cấp khoa.

- Hà Thị Hạnh (2013), Bảo hộ công dân, pháp nhân VN ở nước ngoài - một số vấn đề đặt ra", cấp khoa.

- Hà Thị Hạnh (2013), Các biện pháp khắc phục do vi phạm hợp đồng theo pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ và một số so sánh với pháp luật Việt Nam, cấp khoa.

- Hà Thị Hạnh (2014), Những quy định mới về Điều ước quốc tế trong Hiến pháp năm 2013 và việc triển khai thực hiện, cấp khoa.

- Hà Thị Hạnh (2015), Cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013, cấp khoa.

- Hà Thị Hạnh (2017), Nghĩa vụ pháp lý và động lực hợp tác về vấn đề môi trường ở Biển Đông, cấp khoa.

- Hà Thị Hạnh (2017), Mối liên hệ giữa Trọng tài thường trực Lahaye va Trọng tài về luật biển được thành lập theo phụ lục VII của Unclos, hội thảo quốc tế.

- Hà Thị Hạnh (2019), Vai trò của Luật so sánh trong việc hình thành các Điều ước quốc tế, cấp khoa.

 

 

 

 

 

--%>
Top