Thông tin buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp CLC - 2021

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO K41 NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT VÀ K42 NGÀNH LUẬT

Thời gian: Chủ nhật ngày 18/7/2021

(Hình thức bảo vệ: trực tuyến)

Họ tên sinh viên

Đề tài viết khóa luận

Link ZOOM

Thời gian

Trần Thị Thanh

Thương

Các biện pháp chế tài do vi phạm nghĩa vụ giao hàng trong Công ước viên 1980

https://zoom.us/j/3741766320?pwd=b1NYUnZ0NU9Xci9uTUNXNFExL01BZz09

Từ 13g30’ đến 14g20’

ngày 18/7/2021

Cao Lê Ngọc

Anh

Chế tài hủy hợp đồng trong trường hợp một bên vi phạm cơ bản hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

https://zoom.us/j/3741766320?pwd=b1NYUnZ0NU9Xci9uTUNXNFExL01BZz09

Từ 14g30’ đến 15g20’

ngày 18/7/2021

Trần Thành

Đạt

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam – Kiến nghị và giải pháp từ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu

https://zoom.us/j/7556896959?pwd=VFJtRm1UVGt3QW9SMUdMODdTK3l1UT09

Từ 15g30’ đến 16g20’

ngày 18/72021

Lê Bảo

Khanh

Bảo hộ sáng chế đối với thuốc cổ truyền theo pháp luật của một số quốc gia – Bài học cho Việt Nam

https://zoom.us/j/6685001652?pwd=bHFSTERGUDdzc0xsNWxucnZIeWNMZz09

Từ 16g30’ đến 17g20’

ngày 18/72021

Trương Đặng Thùy

Nhung

Pháp luật về cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến cho người tiêu dùng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

https://zoom.us/j/6685001652?pwd=bHFSTERGUDdzc0xsNWxucnZIeWNMZz09

Từ 17g30’ đến 18g20’

ngày 18/7/2021


Họ tên sinh viên

Đề tài viết khóa luận

Link ZOOM

Thời gian

Vũ Lê Hạnh

Thảo

The Implementation of copyright and related rights of EVFTA in Vietnam

(Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan theo hiệp định EVFTA tại Việt Nam)

https://zoom.us/j/8786660871?pwd=OEVKS0dFKzkvdjcxc1RsRGRFQ3BrQT09

Từ 8g00’ đến 8g50’

ngày 18/7/20201

Trần Minh

Thảo

Vietnam's statutory perspective toward environmental protection right in EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA) and recommentations for Vietnam

(Quyền bảo vệ môi trường trong Hiệp định EVIPA từ góc độ pháp lý của Việt Nam và kiến nghị cho Việt Nam)

https://zoom.us/j/8786660871?pwd=OEVKS0dFKzkvdjcxc1RsRGRFQ3BrQT09

Từ 9g00’ đến 9g50’

ngày 18/7/2021

Trịnh Nguyễn Như

Hiếu

Protection de la vie privée de l'enfant

(Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em)

https://zoom.us/j/6197078199?pwd=Mi9ueTQzZHNSKzEzekJPaXJuL3pZUT09

Từ 10g00’ đến 10g50’

ngày 18/7/2021

Nguyễn Huỳnh Trúc

Thi

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các thỏa thuận về tự do hóa thương mại giữa Việt Nam với nước ngoài - Liên hệ việc thực hiện quy tắc xuất xứ ưu đãi tại Việt Nam

https://zoom.us/j/8786660871?pwd=OEVKS0dFKzkvdjcxc1RsRGRFQ3BrQT09

Từ 11g00’ đến 11g50’

ngày 18/7/2021

Nguyễn Phương

Như

Quyền riêng tư theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19

https://zoom.us/j/3214031585?pwd=b1FFbU0wc3M4UGdwdFpnOFdQT2Zsdz09

Từ 12g00’ đến 12g50

ngày 18/7/2021


--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top