Thông báo về việc phân công Giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp năm 2023

Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp có thể tải danh sách phân công giảng viên hướng dẫn theo link đính kèm sau:

GVHD BỘ MÔN CPQT.xlsx

GVHD BỘ MÔN LUẬT TMQT.xlsx

GVHD BỘ MÔN TPQT.xlsx

--%>
Top