Hội thảo khoa học “Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo cử nhân luật thương mại quốc tế”

Hướng đến thảo luận một cách có hệ thống, khoa học; tìm giải pháp hoàn thiện, phát triển Chương trình Đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Ngành Luật thương mại quốc tế, được sự đồng ý của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật Quốc tế tổ chức hội thảo: “Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo cử nhân luật thương mại quốc tế”, với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ 8:00 giờ ngày Thứ 7, ngày 08/7/2023;

- Địa điểm: Hội trường A.803, Lầu 8, Toà nhà A, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức kính mời Quý vị đại biểu, Quý chuyên gia dành thời gian tham dự Hội thảo. Ý kiến đóng góp của Quý vị sẽ rất hữu ích cho việc củng cố chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

--%>
Top