Hội thảo Khoa học: “Thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hoà giải trực tuyến của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017-2021 “Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong Tư pháp  quốc tế và trong khuôn khổ hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế” của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 959/QĐ-BTP ngày 04 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2020, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp cùng Khoa Luật Quốc Tế, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học về “Thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hoà giải trực tuyến của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay” tại Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm làm rõ được những thuận lợi, khó khăn qua đó đánh giá được thực tiễn và yêu cầu đặt ra đối với quy định pháp luật và có chế thực hiện phương thức trọng tài và hoà giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

Kết quả nghiên cứu và trao đổi liên quan đến chủ đề của Hội thảo sẽ là cơ sở kinh nghiệm quan trọng để các cơ quan giải quyết tranh chấp, trọng tài viên, luật sư, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên trong thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hoà giải trực tuyến trong thời đại công nghệ số hiện nay. Ngoài ra, việc phối hợp đồng tổ chức Hội thảo cùng với Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Khoa Luật Quốc tế nói riêng và Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói chung, với tư cách là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý hàng đầu của cả nước.

Các chủ đề trao đổi tại Hội thảo mang tính gợi mở bao gồm:

  • Thực trạng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và hoà giải trực tuyến ở Liên Minh Châu Âu và một số nước;
  • Các khuyến nghị về thực thi các quy định pháp luật, áp dụng triển khai giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến trên thực tế.

Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo: 8h00 ngày 09/04/2021 tại Phòng họp A905, Cơ sở 1 trường Đại học Luật TP. HCM, số 01 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

--%>
Top