Hướng dẫn Khóa luận và Thực tập -Công bố danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

Nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch thực tập , làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đang học tập thuộc Khoa Luật Quốc tế khóa 42, thuộc chuyên ngành cử nhân Luật và Luật Thương mại quốc tế, cũng như các sinh viên đang theo học hệ đào tạo chất lượng cao có nguyện vọng thực hiện Khóa luận đề tài chuyên ngành Luật Quốc tế, Khoa Luật Quốc tế tổ chức buổi phổ biên, giải đáp thắc mắc cho các sinh viên thuộc các đối tượng trên. Buổi trao đổi sẽ có sự tham gia của Lãnh Đạo Khoa Luật Quốc tế, các Thầy Cô cố vấn học tập K42 và Thầy Cô khoa Luật Quốc tế. 

- Thời gian: Vào lúc 14h00 thứ hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

- Địa điểm: Giảng đường D101, cơ sở Bình Triệu.

-----------
Công bố danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp, thời hạn đăng ký đề tài đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2021
Cách thức đăng ký Online bằng cách điền vào form sau đây: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScINz3SCQE_vMPk7d64voVucnMLI9U0cxyXlvDwI7i7V9Lb6w/viewform?usp=sf_link

Sinh viên lưu ý, form này chỉ truy cập được bằng cách đăng nhập bằng email của nhà trường (có định dạng @hcmulaw.edu.vn hoặc @email.hcmulaw.edu.vn)

Sinh viên tải các file danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm 2020-2021 tương ứng với từng lĩnh vực sau đây:
1/ Công pháp quốc tế

Đề tài CPQT 

2/ Tư pháp quốc tế và Luật So sánh:

Đề tài TPQT - LSS 

3/ Luật Thương mại quốc tế: 

Đề tài LTMQT
--%>
Top