Hội thảo cấp Khoa “Nâng cao chất lượng chương trình Cử nhân Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập

Chương trình đào tạo cử nhân luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật TP.HCM là một trong những chương trình được đào tạo đầu tiên tại Việt Nam. Cử nhân luật thương mại quốc tế được tào tạo với mục tiêu, chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Trải qua hơn 4 năm thực hiện, chương trình đào tạo cử nhân luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật TP.HCM đã được triển khai trên cơ sở đề án thành lập và tiến đến giai đoạn thẩm định, đánh giá chất lượng. Nhằm nghiên cứu, trao đổi, bình luận một cách có hệ thống, khoa học về về các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định của pháp luật liên quan đến đánh giá chất lượng và thực tiễn thực hiện đào tạo cử nhân luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật TP.HCM, Khoa Luật Quốc tế tổ chức hội thảo cấp Khoa “Nâng cao chất lượng chương trình Cử nhân Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập”, với thông tin cụ thể như sau: - Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ 8:00 giờ ngày Thứ 4, ngày 14/12/2022; - Địa điểm: Hội trường A.905, Lầu 9, Toà nhà A, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức kính mời Quý vị đại biểu, Quý chuyên gia, giảng viên, học giả, học viên, cựu sinh viên, sinh viên dành thời gian tham dự Hội thảo. Ý kiến đóng góp của Quý vị sẽ rất hữu ích cho việc củng cố chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng.

--%>
Top