Thông tin buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngày 16/07/2021 (Free access)

Thông tin phòng zoom bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thuộc Khoa luật Quốc tế.

- Room 1: https://zoom.us/j/4540424212?pwd=RjRVTzNoUmI4Y2IwZWdPc2lPRTE4QT09

Trần Lê Như Ngọc TMQT 42.2 Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử trong giao dịch TM điện tử quốc tế Từ 8:00 Đến 8:50
Phạm Đắc Hoàng QT42A1 Người làm chứng trong thủ tục tố tụng trọng tài tại Việt Nam Từ 8:55 Đến 9:45
Võ Duy Đăng Viên
 TMQT 42.2  Việt Nam có nên gia nhập Công ước Singapore về hòa giải thương mại  Từ 10:45 Đến 11:35

 

- Room 2: https://zoom.us/j/3741766320?pwd=b1NYUnZ0NU9Xci9uTUNXNFExL01BZz09

Trương Bảo Hân TMQT42 Bồi thường thiệt hại phát sinh trong tương lai theo quy định của Công ước viên năm 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Từ 8:00 Đến 8:50
Lê Thị Như Quỳnh 89-TMQT42.2 Miễn trách nhiệm do hành vi của người thứ ba theo Điều 79 (2) Công ước viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế- Liên hệ vụ tàu Ever Given bị mắc cạn tại Kênh Đào Xuy-Ê Từ 8:55 Đến 9:45
Nguyễn Lâm Đức QT42A1 Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử Từ 9:50 Đến 10:40
Hoàng Đỗ Thục Nguyên TMQT42 Hoạt động nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp Từ 10:45 Đến 11:35

 

- Room 3: https://zoom.us/j/8786660871?pwd=OEVKS0dFKzkvdjcxc1RsRGRFQ3BrQT09

Nguyễn Phan Đông Hiếu TMQT42 Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng trong hợp đồng thương mại quốc tế - Những thách thức về khả năng thực thi tại Việt Nam Từ 8:00 Đến 8:50
Võ Thị Thanh Hòa QT42A1 Quy định về kiểm soát quảng cáo trên Internet, Thực tiễn áp dụng, kinh nghiệm và đề xuất cho Việt Nam Từ 8:55 Đến 9:45
Nguyễn Phạm Quỳnh Ngân  TMQT 42.2 Thỏa thuận bồi thường thiệt hại ước tính trong hợp đồng thương mại quốc tế. Những vấn đề pháp lý trong thực thi tại Việt Nam Từ 9:50 Đến 10:40
Nguyễn Thị Hoài Thanh QT42B2 Miễn trách nhiệm về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG 1980- Góc nhìn từ bối cảnh Covid 19 Từ 10:45 Đến 11:35

 

Room 4: https://zoom.us/j/3877497057?pwd=K245Q0tZRzU0amN6dS8xdFRDZUh2QT09

Hồ Thị Tú Uyên 89-TMQT42.2 Hợp đồng vay chuyển đổi cổ phần trong giao dịch M&A xuyên biên giới - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn. Từ 9:50 Đến 10:40
Lê Huỳnh Nhật Minh TMQT42.2 Điều khoản buộc bán cùng điều kiện và điều khoản buộc chuyển nhượng trong thỏa thuận cổ đông trong các giao dịch M&A Từ 10:45 Đến 11:35

 

Room 5: https://zoom.us/j/6197078199?pwd=Mi9ueTQzZHNSKzEzekJPaXJuL3pZUT09

Võ Thái Thu Giang TMQT42.1 Bảo vệ kỳ vọng chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài trong pháp luật đầu tư quốc tế - Một số lưu ý cho Việt Nam Từ 9:50 Đến 10:40
Đỗ Hoàng Phương Trang 89-TMQT42.2 Nguyên tắc cân bằng và hợp lý trong các vụ kiện về vi phạm tiêu chuẩn đối xử công bằng và thỏa đáng. Từ 10:45 Đến 11:35

 
--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top