Khoa Luật Quốc Tế thông báo về một số thay đổi trong viết báo cáo thực tập tốt nghiệp K41

Thân gửi các em sinh viên Theo công văn của nhà trường về việc có một số thay đổi trong viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Khoa luật quốc tế triển khai các công việc liên quan đến Kế hoạch thực tập của sinh viên K41, cụ thể: 1. Những sinh nào đã, đang và sẽ thực tập xong theo Kế hoạch đã đăng ký với Khoa và Nhà trường thì tiếp tục thực tập và làm báo cáo thực tập theo Kế hoạch thực tập chung của Nhà trường như Khoa đã hướng dẫn từ đầu năm 2020; 2. Những sinh viên nào chưa đi thực tập hoặc đã đi thực tập nhưng bị gián đoạn vì dịch Covid 19 mà không thể đi thực tập được nữa thì sẽ viết một tình huống, sự kiện, vấn đề pháp lý theo đúng chuyên môn của chuyên ngành Luật Quốc tế để thay cho báo cáo thực tập (nội dung được gửi đính kèm trong File) 3. Sinh viên có thể đăng ký viết về một tình huống, sự kiện, vấn đề pháp lý không có trong danh mục của Khoa nhưng cần phải tham vấn với Cố vấn học tập hoặc Trưởng bộ môn; 5. Về hình thức, các tình huống, sự kiện và vấn đề pháp lý phải được trình bày tối thiểu là 15 trang, tối đa là 17 trang A4 ( font chữ times new roman; cỡ chữ 13; dãn dòng 1.3; lề trái 2cm; lề phải 1,5cm, trên 1,2 cm; dưới 1,2 cm, gồm các thông tin: - Tên Trường và khoa; - Họ tên, MSSV; - Tên tình huống, sự kiện, vấn đề pháp lý; - Nội dung: + Đặt vấn đề nghiên cứu; + Mục đích, phạm vi nghiên cứu; + Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề, sự kiện, tình huống pháp lý; + Bình luận, phân tích, đánh giá nội dung của tình huống, sự kiện, vấn đề pháp lý; + Kết luận + Danh mục tài liệu tham khảo.

 

Đây là công việc liên quan đến việc xét tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên. Do vậy, các em thực hiện và nộp bài theo kế hoạch nhà trường đã thông báo. 

Sinh viên có thể liên lạc các thầy cô bộ môn và cố vấn học tập các lớp theo số điện thoại: 

  1. Thầy Trần Việt Dũng – Trưởng khoa, giảng viên bộ môn Luật TMQT, ĐT: 0909817.299, email:  tvdung@hcmulaw.edu.vn
  2. Thầy Ngô Hữu Phước – Phó Trưởng khoa, trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Đt: 0913.682.878, email: nhphuoc@hcmulaw.edu.vn
  3. Cô Nguyễn Thị Lan Hương - phụ trách bộ môn Luật TMQT, ĐT: 0908262222, email: ntlhuong@hcmulaw.edu.vn
  4. Cô Nguyễn Lê Hoài - giảng viên bộ môn Tư pháp quốc tế - so sánh, Cố vấn học tập lớp QT41 nhóm 3, ĐT: 0972488903, email: nlhoai@hcmulaw.edu.vn
  5. Thầy Phan Hoài Nam -  giảng viên bộ môn Tư pháp quốc tế - so sánh, ĐT: 0989618977, email: phnam@hcmulaw.edu.vn
  6. Cô Trần Ngọc Hà - giảng viên bộ môn Tư pháp quốc tế - so sánh, cố vấn học tập lớp QT nhóm 2, ĐT : 0938080502, email: tnha@hcmulaw.edu.vn
  7. Cô Nguyễn Thị Hằng - giảng viên bộ môn Tư pháp quốc tế - so sánh, cố vấn học tập lớp QT nhóm 4, ĐT: 0911686247, email: nthang@hcmulaw.edu.vn
  8. Cô Hà Thị Hạnh - giảng viên bộ môn Công pháp quốc tế , cố vấn học tập lớp QT nhóm 1, ĐT: 0982909028, email: hthanh@hcmulaw.edu.vn

    Khoa quốc tế

Phó trưởng khoa

         (đã ký)

Ngô Hữu Phước

-----------------------------------------

Sinh viên vui lòng tải các biểu mẫu liên quan tại đây:
1. Kế hoạch thực tập dành cho sinh viên K41

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file

2. Giải pháp thay thế dành cho sinh viên thực tập gián đoạn
Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file
3. Danh mục tình huống của Tổ bộ môn Tư pháp quốc tế và Luật so sánh

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file
4. Danh mục tình huống của Tồ bộ môn Luật thương mại quốc tế

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file
5. Danh mục tình huống của Tổ bộ môn Công pháp quốc tế

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2021 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top