Họp Khoa - Khoa Luật Quốc tế ngày 11/4/2014

Vào 8h30 phút ngày 11/4/2014, tại văn phòng Khoa A303, Khoa Luật Quốc tế đã tiến hành họp khoa với các nội dung chính sau:

  1. Thực hiện quy hoạch nhân sự theo yêu cầu của nhà trường.
  2. Tổ trưởng bộ môn báo cáo tình hình hoạt động giảng dạy của giảng viên từ đầu học kỳ II năm học 2013 - 2014 đến thời điểm họp: tất cả các tổ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
  3. Lãnh đạo khoa nêu lên tình trạng kết quả học tập thấp của sinh viên quốc tế Khóa 35 và bàn bạc đưa ra phương hướng giải quyết cũng như các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng trên tiếp diễn ở các khóa sau.
  4. Lãnh đạo khoa thông báo một số nội dung khác như thay đổi cố vấn học tập lớp QT38, về nghiên cứu khoa học, viết bài hội thảo...

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h15 phút cùng ngày.

 

--%>
 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh

123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Copyright ©2017 Trường Đại Học Luật TP.HCM 

Phụ trách kỹ thuật LeCong

Top