Danh mục đề tài NCKH SV 2016

Khoa Luật Quốc tế gửi đến các bạn sinh viên quan tâm đến NCKH danh mục các đề tài để các bạn tham khảo. Các bạn có thể download danh mục đề tài theo từng bộ môn dưới đây.

Đề tài CPQT

 

Đề tài TMQT

 

Đề tài TPQT

 

Chúc các bạn có những thành công trong NCKH!

 

Top